Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH

Công văn số 3338/SYT-TCKT-KHTH về việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3338/SYT-TCKT-KHTH
V/v : thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát; Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 22/5/2008 của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát trong ngành y tế; Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 28/3/2008 về tăng cường các biện pháp cấp bách để góp phần giảm lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau :

1. Giám đốc các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ , nghiêm ngặt trong việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước gắn với việc nghiêm túc thực hiện triệt để chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ; điều hành nguồn kinh phí chi thường xuyên theo đúng dự toán ngân sách được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức qui định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán ngân sách năm 2008.

Năm 2008, ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ qui định), đơn vị trực thuộc thực hiện cắt giảm tối đa những khoản chi tiếp khách, các khoản mua sắm chưa thật cần thiết, các hội nghị, chi phí đi lại, các đoàn công tác nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các chi phí cho hoạt động lễ kỹ niệm thành lập đơn vị, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua gây tốn kém, lãng phí; thực hiện tiết kiệm điện, nước, xăng xe, phương tiện đi lại và thông tin liên lạc triệt để hơn nữa.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, chi tiêu theo đúng nội dung, hoạt động đã cam kết với nhà tài trợ và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sử dụng vốn đối ứng phải theo đúng dự toán được duyệt.

3. Tích cực chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của Cán bộ, công chức, viên chức, công văn 2751/ SYT-TCCB ngày 14/5/2008 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2008/TTg.

4. Tổ chức rà soát các dự án đầu tư của đơn vị mình, xem xét và đánh giá thường xuyên tiến độ triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư của thành phố, tập trung chỉ đạo, phân công các bộ phận nghiêm túc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố. Nếu dự án chưa triển khai hoặc chậm tiến độ đơn vị phải báo cáo kịp thời về Sở Y tế trước ngày 20/6/2008 (phòng KHTH) để xem xét, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cắt giảm những dự án chưa cấp thiết hoặc chưa phát huy hiệu quả trong giai đoạn này, tập trung vào các dự án sắp hoàn thành..

5. Phòng Nghiệp vụ Y có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt công tác tiếp dân, đảm bảo tốt công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản, công khai các thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

Tăng cường cơ sở điều trị trong trường hợp có thiên tai, thảm hoạ và dịch bệnh lan rộng, kéo dài. Đề cao trách nhiệm của nhân viên y tế trong công tác chuyên môn, phấn đấu nâng cao chất lượng điều trị để giảm thời gian nằm viện của người bệnh.

Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cấn thiết khác cho công tác điều trị, hạn chế mức thấp nhất tỉ lệ chuyển bệnh không hợp lý, giảm tối đa tỉ lệ bệnh nhân tử vong.

6. Cấp uỷ và Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức tuyên truyền quán triệt đến từng cán bộ, viên chức để tạo sự đồng thuận cao, tích cực hưởng ứng và nghiêm chỉnh thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí tại cơ quan đơn vị theo chủ trương của nhà nước.

Các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch đưa nội dung thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách vào chương trình cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

8. Phòng Tài chính kế toán Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu thường xuyên, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo cho các cấp Lãnh đạo. Điều phối nguồn ngân sách nhà nước, hổ trợ các đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ khi có yêu cầu.

9. Phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án của đơn vị, định kỳ tổng hợp, báo cáo trình Giám đốc Sở xem xét. Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho Giám đốc Sở sắp xếp lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn ngân sách đầu tư của thành phố .

10. Các đơn vị có trách nhiệm phân công báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí về Sở Y tế (phòng TCKT) trước ngày 20/5 và ngày 20/11; báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về Sở Y tế (phòng KHTH) trước ngày 5 của tháng cuối quý.

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị đơn vị phản ảnh về Sở Y tế để cùng xem xét, trao đổi, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND-UBND.TP”để báo cáo”
- Ban Giám đốc Sở;
- STC ‘để biết”
- Các phòng, ban SYT ‘để thực hiện”
- Lưu: VP - TCKT
 (NTB 50 bản)

GIÁM ĐỐC
Bs. Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3338/SYT-TCKT-KHTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2008
Ngày hiệu lực09/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH

Lược đồ Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3338/SYT-TCKT-KHTH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành09/06/2008
        Ngày hiệu lực09/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3338/SYT-TCKT-KHTH thực hiện biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP

           • 09/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực