Công văn 3349/BGDĐT-KHTC

Công văn 3349/BGDĐT-KHTC về hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3349/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Các Đại học, trường đại học và cao đẳng tham gia thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011 về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011. Thực hiện ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 về việc kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

Cán bộ, giảng viên các Đại học, trường đại học và cao đẳng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia các đoàn thanh tra, giám sát do Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền tại quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011.

2. Nội dung và mức chi:

- Chi tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở và hội nghị tập huấn theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi cho trưởng đoàn thanh tra, đoàn viên thanh tra, thanh tra viên độc lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

- Mức chi văn phòng phẩm, mua thẻ thanh tra: 50.000đồng/người.

3. Tổ chức thực hiện:

Để kịp thời triển khai công tác của các đoàn thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, trường đại học và cao đẳng căn cứ nội dung và mức chi quy định tại điểm 2 nêu trên tạm ứng kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 đã được giao của đơn vị để thực hiện.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các Đại học, trường đại học và cao đẳng tổng hợp kết quả chi tiêu thực tế trên cơ sở chứng từ hợp lý, hợp lệ theo đúng chế độ quy định (theo mẫu biểu đính kèm công văn này) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 30/6/2011 để Bộ tổng hợp, thẩm định và thực hiện cấp bổ sung kinh phí như sau:

- Đối với các Đại học, trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, thẩm định và cấp bổ sung kinh phí.

- Đối với các Đại học, trường đại học và cao đẳng trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương khác (không thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và thuộc các địa phương: Các đơn vị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) để thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị để quyết toán theo chế độ quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, trường đại học và cao đẳng khẩn trương triển khai thực hiện theo hướng dẫn trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /TTr-KHTC

 

 

TỜ TRÌNH

Kính trình: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

VỀ VIỆC: KÝ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KINH PHÍ THANH TRA, GIÁM SÁT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011.

Văn bản kèm theo: Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thu, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 và Công văn số 8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 .

 

Ý kiến Lãnh đạo

Nội dung

 

Thực hiện theo quyết định số 1834/QĐ-BGD T ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thu, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 và căn cứ theo công văn số 8023/BTC-HCSN ngày 05/6/2009 của Bộ Tài chính về kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thanh tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 và các năm tiếp theo.

Vụ Kế hoạch-Tài chính đã dự thảo văn bản hướng dẫn về kinh phí cho các đại học, trường đại học và cao đẳng tham gia công tác thanh tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 (kèm theo).

Kính trình Thứ trưởng xem xét và ký văn bản.

 

 

CHUYÊN VIÊN
Đinh Minh Tùng

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2011

VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngữ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3349/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3349/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3349/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3349/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3349/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện kinh phí chi thanh tra, giám sát

           • 20/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực