Công văn 3363/BTC-HCSN

Công văn số 3363/BTC-HCSN về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg và QĐ số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3363/BTC-HCSN báo cáo tình hình thực hiện QĐ 64/2007/QĐ-TTg và QĐ 170/2006/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 3363/BTC-HCSN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg và QĐ số 170/2006/QĐ-TTg của TTCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 162/TTg-KTTH ngày 28/1/2008 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ trong năm 2008; Bộ Tài chính được giao thực hiện kiểm tra các văn bản sau:

1. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

2. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Ngày 27/2/2008 Bộ Tài chính đã có công văn số 2238/BTC-HCSN gửi các Bộ, ngành và địa phương đề nghị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 25/4/2006 nêu trên của Chính phủ.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết việc thực hiện các văn bản nêu trên Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan gửi Bộ Tài chính báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Báo cáo cần đánh giá những mặt làm được, những điểm còn tồn tại, vướng mắc, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt các chế độ trên trong thời gian tới.

Một số nội dung chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cần tập trung làm rõ:

1) Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung chính sau:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổ chức thực hiện Quy chế;

- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về tặng quà, nhận quà tặng … trong cơ quan đơn vị, địa phương

- Công tác theo dõi, công khai quy chế;

- Kết quả thực hiện quy chế (số đơn vị thực hiện đúng, chiếm ..%; số đơn vị thực hiện chưa đúng, chiếm …%);

- Nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất, giải pháp.

2) Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo các nội dung chính sau:

- Kết quả thực hiện việc trang bị (số đơn vị thực hiện đúng quy định chiếm …%; số đơn vị vi phạm … đơn vị, chiếm …%)

- Nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất, giải pháp.

Báo cáo kết quả xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3363/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3363/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3363/BTC-HCSN báo cáo tình hình thực hiện QĐ 64/2007/QĐ-TTg và QĐ 170/2006/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3363/BTC-HCSN báo cáo tình hình thực hiện QĐ 64/2007/QĐ-TTg và QĐ 170/2006/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3363/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3363/BTC-HCSN báo cáo tình hình thực hiện QĐ 64/2007/QĐ-TTg và QĐ 170/2006/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3363/BTC-HCSN báo cáo tình hình thực hiện QĐ 64/2007/QĐ-TTg và QĐ 170/2006/QĐ-TTg

         • 25/03/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/03/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực