Công văn 3372/UBND-XD

Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3372/UBND-XD
V/v công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, đơn vị trong tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 661/SXD-QLXD ngày 11/10/2007 về việc công bố các tập Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định và bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực,

UBND tỉnh Bình Định công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công (đã ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Định) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K14.

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3372/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3372/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3372/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3372/UBND-XD công bố tập Giá ca máy và thiết bị thi công

         • 29/10/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/10/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực