Công văn 3404/VPCP-KG

Công văn số 3404/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Nội dung toàn văn Công văn 3404/VPCP-KG triển khai thực hiện 2 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3404/VPCP-KG
V/v: Triển khai thực hiện 2 Quyết  định của Thủ tướng Chính phủ về  Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và công nghệ

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1622/BKHCN-TĐC ngày 11 tháng 5 năm 2006) về triển khai thực hiện Quyết định số 444/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 26 tháng 5 năm 2004 và Quyết định số 114/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong Thương mại ngày 26 tháng 5 năm 2004, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm yêu cầu:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định tại 2 Quyết định nói trên theo chức năng, thẩm quyền đã được phân công để chuẩn bị tốt, đầy đủ các điều kiện thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) khi tham gia Tổ chức WTO. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2006 về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP, Ban XDPL,
Các Vụ: QHQT, KTTH, NC, CN, TH; NN;
- Lưu: VT, KG (5)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3404/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3404/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2006
Ngày hiệu lực27/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3404/VPCP-KG triển khai thực hiện 2 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3404/VPCP-KG triển khai thực hiện 2 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3404/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Sự
        Ngày ban hành27/06/2006
        Ngày hiệu lực27/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3404/VPCP-KG triển khai thực hiện 2 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3404/VPCP-KG triển khai thực hiện 2 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong

             • 27/06/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực