Công văn 3429/BHXH-CST

Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3429/BHXH-CST
V/v hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ BHYT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01/9/2009 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1071/QĐ-BHXH quy định về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Để thống nhất phương thức cấp mã số trong toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

1. Về mã đối tượng:

Đối với người tự nguyện tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm: cả những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-TC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và những người thuộc hộ gia đình khác (bao gồm cả hộ độc thân, trẻ em từ 6 đến 15 tuổi bị nhiễm HIV/AIDS), mã đối tượng có ký hiệu là GD.

Trẻ em dưới 06 tuổi, đồng thời thuộc các nhóm đối tượng khác (người nghèo, cận nghèo …), thì vẫn đóng BHYT ở nhóm trẻ em dưới 06 tuổi và được cấp mã đối tượng có ký hiệu là "TE".

2. Về mã đơn vị hành chính cấp huyện:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Quyết định số 1071/QĐ-BHXH, thì mã quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện), nơi quản lý đầu mối của người tham gia BHYT, lấy theo thứ tự huyện quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ ngày 06/8/2009 của Tổng cục Thống kê. Riêng đối tượng do tỉnh trực tiếp thu có ký hiệu là 00. Tuy nhiên, để tránh việc tràn mã đối với huyện có trên 999 đơn vị tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh được cấp thêm mã huyện theo thứ tự từ 51 đến 98; riêng đối tượng do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thu, ngoài mã 00, có thêm mã dự phòng là 99.

Mã đơn vị hành chính cấp huyện ban hành kèm Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ có kết cấu gồm 03 ký tự từ (001 đến 999). Nhưng mã đơn vị hành chính cấp huyện trong bộ mã ghi trên thẻ BHYT, chỉ gồm 02 ký tự (từ 01 đến 99) và được sắp xếp đúng thứ tự theo tên huyện trong danh mục quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg và Công văn số 628/TCTK-PPCĐ.

Ví dụ: tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, được quy định từ số 356 đến 366 (trong đó thành phố Nam Định có ký hiệu là 356, huyện Mỹ Lộc có ký hiệu là 358 …), thì mã huyện ghi trên thẻ BHYT có ký hiệu: thành phố Nam Định có ký hiệu là 01 và 51, huyện Mỹ Lộc có ký hiệu là 03 và 53 …

3. Về số thứ tự người tham gia BHYT trong 01 đơn vị: được cố định đối với những người tham gia BHYT liên tục. Các trường hợp ngừng tham gia BHYT do di chuyển đến địa bàn tỉnh khác hoặc không tham gia BHYT nữa, thì khi cấp hết 99.999 số, sẽ sử dụng lại mã thẻ BHYT của những người đã thôi tham gia BHYT của năm trước để cấp cho các trường hợp tăng mới.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ; BT, CSYT, TT-TT;
- Lưu VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3429/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3429/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2009
Ngày hiệu lực22/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3429/BHXH-CST
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýHoàng Kiến Thiết
       Ngày ban hành22/09/2009
       Ngày hiệu lực22/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3429/BHXH-CST hướng dẫn cấp mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

          • 22/09/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/09/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực