Công văn 3473/TCHQ-KTTT

Công văn số 3473/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thời gian ân hạn nộp thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3473/TCHQ-KTTT xin thời gian ân hạn nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3473/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế  

Hà nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH 3M Việt Nam
(79B Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) 

Trả lời công văn số 0506 ngày 05/06/2006 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về xin thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng quản lý nợ thuế theo tờ khai, và mạng quản lý rủi ro đến ngày 28/07/2006 Công ty TNHH 3M Việt Nam hiện còn nợ thuế quá hạn 21tờ khai và đã từng nợ thuế quá hạn 36 tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điểm 2.2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, về tiêu chí Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan trong đó quy định: trong thời gian 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu không nợ thuế quá 90 ngày; Do Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày nên các lô hàng tiếp theo Công ty đã không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty đã nộp thuế đúng hạn hoặc quá hạn nhưng không quá 90 ngày, căn cứ công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan đề nghị công ty xuất trình các chứng từ nộp tiền với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nếu các tờ khai trên doanh nghiệp không có phát sinh nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 3M Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3473/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3473/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2006
Ngày hiệu lực03/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3473/TCHQ-KTTT xin thời gian ân hạn nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3473/TCHQ-KTTT xin thời gian ân hạn nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3473/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành03/08/2006
        Ngày hiệu lực03/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3473/TCHQ-KTTT xin thời gian ân hạn nộp thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3473/TCHQ-KTTT xin thời gian ân hạn nộp thuế

           • 03/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực