Công văn 348/SXD-QLXD

Công văn 348/SXD-QLXD áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo công bố 1776/BXD-VP do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 348/SXD-QLXD định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/SXD-QLXD
V/v áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo công bố 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Bình Định, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành
- UBND các huyện, thành phố

 

Tập đơn giá dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng của tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 đang sử dụng hiện nay được xây dựng trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 (sau đây gọi là Định mức 24).

Thực hiện Điều 13 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chuyển hình thức từ quyết định sang hình thức công bố áp dụng. Vì vậy, ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1776/BXD-VP về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sau đây gọi là Định mức 1776). Tương ứng, ngày 29/10/2007, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 3371/UBND-XD về việc công bố tập Đơn giá xây dựng công trình. Trong nội dung tập Định mức 1776 kế thừa nội dung tập Định mức 24 nhưng có một số quy định áp dụng được điều chỉnh khác so với tập Định mức 24 cho công tác “bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao”.

Vậy, Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn áp dụng như sau:

Đối với mã hiệu định mức bốc xếp, vận chuyển vật liệu lên cao (AL.70000) thực hiện theo nội dung các quy định áp dụng trong tập Định mức 1776. Cụ thể: Các công tác không quy định độ cao như ốp, trát, láng… khi thi công ở độ cao >16m thì được sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao. Nội dung này trong tập đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 được xây dựng từ Định mức 24 không còn phù hợp.

Trên đây là nội dung thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn xem xét áp dụng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thanh tra Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở (http://sxd.binhdinh.gov.vn);
- Lưu: VT, P. QLXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 348/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu348/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 348/SXD-QLXD định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 348/SXD-QLXD định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu348/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Viết Bảo
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 348/SXD-QLXD định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao

           Lịch sử hiệu lực Công văn 348/SXD-QLXD định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao

           • 09/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực