Công văn 35/BĐMDN

Công văn 35/BĐMDN năm 2014 thực hiện bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35/BĐMDN năm 2014 bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước


BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/BĐMDN
V/v thực hiện bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, 5 tháng đầu năm 2014 công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh hơn qua các bước thành lập Ban chỉ đạo, tư vấn xác định, công bố giá trị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa, nhưng việc bán cổ phần lần đầu còn chậm.

Để thực hiện được lộ trình mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tham mưu giúp cấp chính quyền khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để chuyển các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa thành công ty cổ phần theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:

Đối với doanh nghiệp có điều kiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng, thì thực hiện theo quy định.

Đối với những doanh nghiệp chưa có điều kiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng ngay, thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ như quy định tại Chỉ thị nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, TH, KTTH, KTN;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- Lưu: VT, BĐMDN (3). Lân 225

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 35/BĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu35/BĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2014
Ngày hiệu lực03/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 35/BĐMDN năm 2014 bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 35/BĐMDN năm 2014 bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu35/BĐMDN
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành03/06/2014
        Ngày hiệu lực03/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 35/BĐMDN năm 2014 bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 35/BĐMDN năm 2014 bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

             • 03/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực