Công văn 35/TCHQ-GSQL

Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35/TCHQ-GSQL 2019 khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TCHQ-GSQL
V/v khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận.

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 và công văn số 7126/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, chấn chỉnh khai thông tin Emanifest, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL và công văn số 7126/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu:

a) Tổng cục Hải quan sẽ làm việc trực tiếp với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận để thống nhất nội dung khai manifest và điều chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến phần khai và tiếp nhận thông tin manifest.

b) Đề nghị các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai việc khai báo manifest thống nhất với cơ quan hải quan.

c) Sau khi thống nhất với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận và hoàn chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan sẽ thông báo thời hạn thực hiện chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị: Vụ PC, CNTT, QLRR, ĐTCBL, KĐHQ (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 35/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu35/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2019
Ngày hiệu lực02/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(21/01/2019)

Lược đồ Công văn 35/TCHQ-GSQL 2019 khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 35/TCHQ-GSQL 2019 khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu35/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýMai Xuân Thành
     Ngày ban hành02/01/2019
     Ngày hiệu lực02/01/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 tháng trước
     (21/01/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 35/TCHQ-GSQL 2019 khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

        Lịch sử hiệu lực Công văn 35/TCHQ-GSQL 2019 khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest

        • 02/01/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/01/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực