Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH

Công văn số 3502/LĐTBXH-PCTNXH về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH hướng dẫn thực hiện TT 05/2006/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3502/LĐTBXH-PCTNXH
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

 

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; hướng dẫn Điều 12 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178). Qua thời gian triển khai thực hiện và một số địa phương có hỏi về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và mẫu biểu ban hành. Để giúp các địa phương thực hiện thống nhất Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178: việc thành lập đội kiểm tra liên ngành 178 phải thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 2 Điều 12 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH Tuỳ vào thực tế tình hình tệ nạn mại dâm và yêu cầu công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cân nhắc quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động có tính chất thường xuyên, lâu dài hoặc Đội kiểm tra liên ngành 178 có tính chất đột xuất ở cấp mình để giải quyết các tụ điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Đội kiểm tra liên ngành 178 không tổ chức theo hệ thống dọc.

2. Đối với việc trang bị “vũ khí, công cụ hỗ trợ” (Khoản 6 Phần I): trong khi chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Đội kiểm tra liên ngành 178, thì việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, khi Đội kiểm tra liên ngành 178 thực thi nhiệm vụ, thành viên của Đội là cán bộ, chiến sĩ thuộc ngành công an đảm trách việc sử dụng và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính (Điểm c Khoản 3 Phần II): việc lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính phải theo nguyên tắc đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2003/NĐ-CP) Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và những quy định pháp luật hiện hành. Như vậy, khi Đội kiểm tra liên ngành 178 thi hành nhiệm vụ, nếu phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, thì các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm lập biên bản và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì Đội kiểm tra liên ngành 178 có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân lập biên bản hành vi vi phạm hành chính.

4. Đối với các mẫu biên bản và quyết định xử lý vi phạm hành chính: các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH đã căn cứ vào Nghị định số 134/2003/NĐ-CP tuy nhiên khi triển khai thực hiện nếu có sự khác nhau giữa các mẫu của Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 134/2003/NĐ-CP thì đề nghị các địa phương thực hiện theo các mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP.

Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn của địa phương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp thành lập và tổ chức hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp;
- Cục C11 (Bộ Công an);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Chi cục PCTNXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP hệ, Cục PCTNXH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

Thuộc tính Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3502/LĐTBXH-PCTNXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2006
Ngày hiệu lực09/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH hướng dẫn thực hiện TT 05/2006/TT-BLĐTBXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH hướng dẫn thực hiện TT 05/2006/TT-BLĐTBXH
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3502/LĐTBXH-PCTNXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýĐàm Hữu Đắc
     Ngày ban hành09/10/2006
     Ngày hiệu lực09/10/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH hướng dẫn thực hiện TT 05/2006/TT-BLĐTBXH

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3502/LĐTBXH-PCTNXH hướng dẫn thực hiện TT 05/2006/TT-BLĐTBXH

        • 09/10/2006

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/10/2006

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực