Công văn 35079/CT-HTr

Công văn 35079/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế khi doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35079/CT-HTr trả lời chính sách thuế doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân Hà Nội 2016


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35079/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam
(Đ/c: Số 8 phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0101426732

Trả lời công văn số 142/16LHA ngày 05/05/2016 của Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam hỏi về vướng mắc chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư s 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

...2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ; chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

- Căn cứ công văn số 1832/TCT-TNCN ngày 04/5/2016 về việc cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân cho thuê tài sản:

“Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam thuê nhà của cá nhân với chi phí thuê nhà 33.800.000 đồng/tháng thì hồ sơ để Công ty hạch toán chi phí được trừ là hp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản, không phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Nếu hợp đồng thỏa thuận Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để Công ty xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân, không phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề ngh Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
1;
- Phòng Pháp
chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 35079/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu35079/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 35079/CT-HTr trả lời chính sách thuế doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 35079/CT-HTr trả lời chính sách thuế doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu35079/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 35079/CT-HTr trả lời chính sách thuế doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 35079/CT-HTr trả lời chính sách thuế doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân Hà Nội 2016

         • 26/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực