Công văn 3508/TCT-CS

Công văn 3508/TCT-CS năm 2014 về nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất của Văn phòng huyện ủy Tháp Mười do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3508/TCT-CS nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng huyện ủy Tháp Mười 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3508/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4550/CT-TTHT ngày 16/06/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất của Văn phòng huyện ủy Tháp Mười. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định:

“Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:...

2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác”.

Căn cứ Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “Chuyển quyền sử dụng đất”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam...

e) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các Điểm a, b, c d Khoản 1 Điều này có hoạt động sn xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ Khoản 2a Điều 1 Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước:

“2. Hóa đơn bán tài sản nhà nước được sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

 a) Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - ngh nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị)”.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp Văn phòng huyện ủy Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp bán đấu giá tài sản là quyn sử dụng đất khu đất có diện tích 583m2 mặt tiền quốc lộ 22 thuộc thửa số 91, tờ bản đồ số 31, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo hợp đng bán đấu giá tài sản số 85/2013/HĐMBTSBĐG ngày 15/11/2013, số tin thu được từ việc bán đu giá khu đất nêu trên được nộp vào Ngân sách Đảng của huyện Tháp Mười sau khi thanh toán các chi phí liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh như sau: Văn phòng huyện ủy Tháp Mười bán đu giá tài sản là quyn sử dụng đất, s tiền thu được từ việc bán đấu giá được nộp vào Ngân sách Đảng của huyện Tháp Mười sau khi thanh toán các chi phí liên quan việc tổ chức bán đu giá theo quy định. Do vậy, Văn phòng huyện ủy Tháp Mười không phải là tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị nên không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán đấu giá tài sản trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- BTC;
- Các PC
, KK - TCT;
- Lưu:
VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3508/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3508/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3508/TCT-CS nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng huyện ủy Tháp Mười 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3508/TCT-CS nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng huyện ủy Tháp Mười 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3508/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3508/TCT-CS nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng huyện ủy Tháp Mười 2014

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3508/TCT-CS nộp thuế bán đấu giá quyền sử dụng đất Văn phòng huyện ủy Tháp Mười 2014

         • 22/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực