Công văn 3575/TCT-CS

Công văn 3575/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3575/TCT-CS chính sách thuế dự án ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3575/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trả lời Công văn số 17109/CT-HTr ngày 7/7/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công văn số 1638/CT-TTr ngày 7/7/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế đối với dự án Đầu tư, nâng cấp cải tạo mạng lưới giao thông Miền Trung (ADB5), sau khi xin ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nợ & Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hướng dẫn tại công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA thì:

Trường hợp dự án ODA được Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Nhà thầu chính lập hóa đơn có thuế GTGT cho Chủ dự án, Chủ dự án thanh toán cho Nhà thầu chính theo giá có thuế GTGT. Chủ dự án, Nhà thầu chính thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Cụ thể đối với trường hợp Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới giao thông Miền Trung (Dự án ADB5) sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ phát triển Bắc Âu (NDF) theo Hiệp định tín dụng số 2195-VIE(SE) ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), số 442-NDF ký giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ phát triển Bắc Âu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3674/QĐ-BGTVT ngày 3/10/2005 thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế đối với Dự án ADB5 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính theo nguyên tắc sau:

Dự án ADB5 là Dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi thuộc diện được Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và được bố trí vốn đối ứng để trả các khoản thuế. Trường hợp các Nhà thầu chính ký hợp đồng với Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án 1) để thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ Dự án ADB5 với giá không bao gồm thuế GTGT thì nhà thầu chính lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư cũng như Nhà thầu chính thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ KK&KTT; PC-TCT (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3575/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3575/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2011
Ngày hiệu lực07/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3575/TCT-CS chính sách thuế dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3575/TCT-CS chính sách thuế dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3575/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành07/10/2011
        Ngày hiệu lực07/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3575/TCT-CS chính sách thuế dự án ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3575/TCT-CS chính sách thuế dự án ODA

           • 07/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực