Công văn 3622/CV-SVHTT

Công văn số 3622/CV-SVHTT về việc thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về quy hoạch vũ trường, karaoke do Sở Văn hoá và Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3622/CV-SVHTT thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND quy hoạch vũ trường, karaoke


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3622/CV-SVHTT
V/v thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về quy hoạch vũ trường, karaoke

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Phòng Văn hóa, Thông tin - Thể thao quận, huyện

 

Thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngòai trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010, Sở Văn hóa và Thông tin đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin - Thể thao và các phòng chức năng có liên quan thực hiện xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke như sau:

I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI XÂY DỰNG QUY HOẠCH:

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke theo định hướng tại Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND; nội dung cần thể hiện rõ định hướng tổng quan quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010, trong đó quy hoạch chi tiết giai đoạn 2006 - 2008 kèm theo danh sách các cơ sở được tiếp tục hoạt động, các cơ sở dự kiến cấp mới, các cơ sở phải di dời và các cơ sở phải ngưng hoạt động.

2. Tiêu chí quy hoạch căn cứ vào những quy định về hoạt động vũ trường, karaoke tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường để xây dựng quy hoạch phù hợp với thực tế ở địa phương.

3. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005: tạm thời chưa cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường; kể cả các cơ sở trong quy hoạch giai đoạn 2004 - 2005 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chưa được cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao nhưng chưa được cấp phép hoạt động karaoke, vũ trường trước ngày Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg có hiệu lực vẫn chưa được phép triển khai mới các hoạt động này.

4. Các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao đã được cấp phép hoạt động karaoke, vũ trường trước đây nếu muốn gia hạn hoạt động không phải làm thủ tục gia hạn nhưng phải có văn bản đăng ký hoạt động karaoke, vũ trường tại cơ sở (trong đó có nêu rõ số phòng karaoke, diện tích vũ trường…) gửi cho Phòng Văn hóa, Thông tin - Thể thao địa phương và Sở Văn hóa và Thông tin, đồng thời phải đảm bảo điều kiện hành nghề theo quy định tại Điều 32 (đối với kinh doanh vũ trường), Điều 38 (đối với kinh doanh karaoke) của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ). Đối với cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch được xếp hạng sao, khoản 5 Điều 38 của Quy chế sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Doanh nghiệp. Ngành Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm thẩm định điều kiện hành nghề thực tế của cơ sở khi cơ sở đăng ký.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các quận, huyện đã xây dựng quy hoạch 2006 - 2007 cần rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch theo tinh thần Thông báo này.

2. Dự thảo quy hoạch gửi về Sở Văn hóa và Thông tin trước ngày 15 tháng 12 năm 2006 để lấy ý kiến các sở, ngành liên quan trước khi thông qua Hội đồng nhân dân quận, huyện và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 12 năm 2006.

3. Các cơ sở karaoke, vũ trường không đảm bảo các điều kiện kinh doanh tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT phải ngưng hoạt động theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số 69/TT-BVHTT ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Trong quá trình xây dựng và phê duyệt quy hoạch, các cơ quan chức năng tại địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cơ sở phải thực hiện các điều kiện kinh doanh theo các quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa theo đúng quy định để đảm bảo hiệu lực công tác quản lý Nhà nước, làm lành mạnh môi trường văn hóa - xã hội thành phố.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3622/CV-SVHTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3622/CV-SVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2006
Ngày hiệu lực28/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3622/CV-SVHTT thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND quy hoạch vũ trường, karaoke


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3622/CV-SVHTT thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND quy hoạch vũ trường, karaoke
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3622/CV-SVHTT
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thế Thanh
     Ngày ban hành28/11/2006
     Ngày hiệu lực28/11/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 3622/CV-SVHTT thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND quy hoạch vũ trường, karaoke

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3622/CV-SVHTT thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-UBND quy hoạch vũ trường, karaoke

        • 28/11/2006

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/11/2006

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực