Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở giáo dục 2016


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3660/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, với nhiệm vụ nghiên cứu lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số việc như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 392/KH-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc tổ chức các lp tập huấn, diễn tập nhằm đạt mục tiêu trong thời gian tới tại mỗi nhà trường có ít nhất 01 cán bộ, giáo viên cốt cán có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hướng dẫn, giảng dạy lại cho các học sinh hoặc tổ chức được các hoạt động ngoại khóa về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của ngành tại địa phương, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo tình hình triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12 hằng năm (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 04.38694916; 0913459858, email: [email protected]).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3660/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2016
Ngày hiệu lực26/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở giáo dục 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở giáo dục 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3660/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành26/07/2016
        Ngày hiệu lực26/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở giáo dục 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cơ sở giáo dục 2016

           • 26/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực