Công văn 37/BXD-VLXD

Công văn 37/BXD-VLXD năm 2017 về xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 37/BXD-VLXD 2017 xuất khẩu vôi đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5159/TCHQ-GSQL ngày 03/8/2017 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu vôi, đôlômit theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về giấy phép khai thác khoáng sản.

Theo quy định của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, thì doanh nghiệp cần nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản. Bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản đảm bảo tính pháp lý theo quy định. Tổng cục Hải quan trong quá trình hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu, đề nghị doanh nghiệp cung cấp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản đ sản xuất vôi, đôlômit theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về điều kiện vôi, đôlômit nung công nghiệp xuất khẩu

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 hiện nay được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015. Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lần đầu tại một Chi cục Hải quan thì yêu cầu doanh nghiệp nộp 01 photo Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 hoặc văn bản bổ sung quy hoạch. Đồng thời, nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thm quyn cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

Trường hợp, doanh nghiệp có tên trong quy hoạch vôi nhưng chưa đầu tư hoặc đã đầu tư nhưng chưa có sản phẩm vôi, đôlômit nung từ lò công nghiệp và không có giấy phép khai thác đá để sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp đều không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định. Tránh tình trạng doanh nghiệp có tên trong quy hoạch, nhưng chưa đầu tư, lợi dụng thu mua vôi, đôlômit nung thủ công để xuất khẩu.

Đề nghị Tổng cục Hải quan theo dõi khối lượng xuất khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, để các cơ sở sản xuất vôi không vượt quá công suất đã ghi trong Quy hoạch.

3. Về điều kiện vôi, đôlômit nung thủ công xuất khẩu:

Cơ sở sản xuất thủ công là những cơ sở sản xuất vôi nằm trong lộ trình và kế hoạch phải thực hiện xóa bỏ đến năm 2020 trên địa bàn do UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương ban hành. Việc UBND tỉnh cho phép lò thủ công để sản xuất vôi khác với cấp giấy phép khai khoáng sản.

Ngoài bộ hồ sơ tuân theo quy định của Luật Hải quan, thì Giấy tờ doanh nghiệp khi xuất khẩu vôi, đôlômit nung phải nộp theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017 gồm:

Văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung đối với cơ sở sản xuất thủ công.

Nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

4. Doanh nghiệp thương mại xuất khẩu khẩu vôi, đôlômit nung

a) Trường hợp doanh nghiệp thương mại (doanh nghiệp không trực tiếp khai thác, chế biến) mua lại vôi, đôlômit nung của doanh nghiệp nghiệp khai thác, chế biến thì được phép xuất khẩu. Điều kiện doanh nghiệp thương mại xuất khẩu vôi, đôlômit nung quy định tại Điều 4, Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 5/6/2017, gồm:

- Trường hp mua vôi, đôlômit nung từ các cơ sở sản xuất công nghiệp:

Bản sao công chứng hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị giá tăng mua bán vôi, đôlômit nung từ cơ sở sản xuất công nghiệp trong Danh mục các cơ sở nằm trong Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng) và các văn bản điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Bộ Xây dựng.

Bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản do bên bán vôi, đôlômit cung cấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

- Trường hợp mua vôi, đôlômit nung từ các cơ sở sản xuất thủ công:

Bản sao văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khu vôi, đôlômit nung đối với cơ sở sản xuất thủ công.

Nộp bản sao công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82. Luật Khoáng sản, trong đó Giấy phép khai thác phải thể hiện rõ nội dung khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit.

b) Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp mua khoáng sản từ doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản để sản xuất vôi, đôlômit nung và không trực tiếp thực hiện việc chế biến khoáng sản mà thuê doanh nghiệp khác chế biến, sản xuất vôi, đôlômit nung để xuất khẩu, thì trường hợp này không được phép xuất khẩu.

5. Đ nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản đá vôi đảm bảo các nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để làm vôi, đôlômit theo quy định. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có tận thu, thu hi đá đ sản xuất vôi, đôlômit nung thì trước khi xuất khẩu doanh nghiệp phải xuất trình xác nhận thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng đã thu hồi để sản xuất vôi, đôlômit nung sản xuất thực tế.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự hợp tác của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Cục GS QL Hải quan;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

 

Thuộc tính Công văn 37/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu37/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2017
Ngày hiệu lực11/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 37/BXD-VLXD

Lược đồ Công văn 37/BXD-VLXD 2017 xuất khẩu vôi đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 37/BXD-VLXD 2017 xuất khẩu vôi đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu37/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Bắc
        Ngày ban hành11/09/2017
        Ngày hiệu lực11/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 37/BXD-VLXD 2017 xuất khẩu vôi đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 37/BXD-VLXD 2017 xuất khẩu vôi đôlômit theo Thông tư 09/2017/TT-BXD

           • 11/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực