Công văn 3701/TXNK-CST

Công văn 3701/TXNK-CST năm 2017 về sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3701/TXNK-CST 2017 sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/TXNK-CST
V/v sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Tâm Đức.
(Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Tây Sơn, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị về việc thu thuế hàng xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo các tờ khai hải quan trước ngày 01/9/2016 của Công ty Cổ Phần Tâm Đức nêu tại công văn s 35/2017/CV-TĐ ngày 06/9/2017. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc các tờ khai hải quan trước ngày 01/9/2016: Bộ Tài chính đã có công văn số 11002/BTC-TCHQ ngày 17/8/2017, số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 (mục XII) hướng dẫn thực hiện -đính kèm.

2. Các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại Điều 16 và khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; từ Điều 5 đến Điều 29 và Điều 33 đến Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, trong đó, không quy định có trường hợp miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu đối vi hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tâm Đức được biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3701/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3701/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3701/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3701/TXNK-CST 2017 sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3701/TXNK-CST 2017 sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3701/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3701/TXNK-CST 2017 sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3701/TXNK-CST 2017 sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

           • 29/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực