Công văn 3708/TCT-CS

Công văn số 3708/TCT-CS về việc trích khấu hao tài sản cố định mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3708/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3708/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008.

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6654/CT-THNVDT ngày 1/9/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm l Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định điều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý:

''l.l Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.''

Khoản l Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, khoản l Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế gồm có: Chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao.

Điểm 4 Điều 4 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: ''Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, thì doanh nghiệp phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.''

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 hướng dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dựng hóa đơn bất hợp pháp;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh khi mua tài sản cố định có phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, tài sản mua có hợp đồng, có phiếu chi tiền và thực tế cơ sở kinh doanh có sử dụng tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập thì Cục thuế phối hợp với cơ quan có chức năng để thẩm định giá xác định giá trị tài sản làm căn cứ để trích khấu hao tính vào chi phí. Biên bản thẩm định giá trị xe được coi là chứng từ xác định giá trị tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính Công văn 3708/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3708/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2008
Ngày hiệu lực02/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3708/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3708/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3708/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành02/10/2008
       Ngày hiệu lực02/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3708/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3708/TCT-CS trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp

          • 02/10/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/10/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực