Công văn 3716/TCHQ-KTTT

Công văn số 3716/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của một số tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc

Nội dung toàn văn Công văn 3716/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3716/TCHQ-KTTT
V/v: xem xét giá hàng nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 658/HQNA-TGTT ngày 7/7/2006 và số 734/HQNA-TGTT ngày 25/7/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc xác định trị giá tính thuế của một số tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế ban hành theo Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006, Công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2006 hướng dẫn một số điểm của quy trình kiểm tra giá.

Căn cứ Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế ban hành theo quyết định số 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

1/ Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra các thông tin có sẵn tại cơ quan Hải quan tại thời điểm xác định giá tính thuế của các lô hàng nhập khẩu xe máy nguyên chiếc đã nêu tại Công văn 2726/TCHQ-KTTT ngày 21/6/2006, số 3088/TCHQ-KTTT ngày 7/7/2006 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

Trường hợp sử dụng PP6 bằng cách lấy thông tin giá trên GTT22:

+ Nếu không có thông tin giá hàng hóa nhập khẩu tương tự, giống hệt được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang xác định trị giá thì mở rộng đến 90 ngày hoặc mở rộng thời gian dài hơn 90 ngày.

+ Nếu không có hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc tương tự có cùng xuất xứ thì lựa chọn hàng hóa nhập khẩu không cùng xuất xứ nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện khác về hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An phải thực hiện tham vấn, xác định trị giá theo đúng quy trình, không chuyển hồ sơ nhập khẩu sang Kiểm tra sau thông quan xử lý khi có đủ thông tin bác bỏ trị giá khai báo quá thấp của Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3716/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3716/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2006
Ngày hiệu lực16/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3716/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3716/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3716/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành16/08/2006
        Ngày hiệu lực16/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3716/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3716/TCHQ-KTTT xác định trị giá tính thuế tờ khai Hải quan nhập khẩu mặt hàng xe máy nguyên chiếc

           • 16/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực