Công văn 372/SXD-KT

Công văn 372/SXD-KT năm 2013 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới theo Công văn 3098/UBND-TCĐT do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 372/SXD-KT năm 2013 xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre


UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/SXD-KT
V/v hướng dẫn xử lý chuyển tiếp theo Công văn số 3098/UBND-TCĐT ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bến Tre, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Công văn số 2689/UBND-TCĐT ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới;

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 02/7/2013 của Sở Xây dựng về việc ban hành hướng dẫn xử lý chuyển tiếp theo Công văn số 2689/UBND-TCĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3098/UBND-TCĐT ngày 05/7/2013 về hướng dẫn xử lý chuyển tiếp việc điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới, Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn xử lý chuyển tiếp sau khi thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013, gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Về điều chỉnh chi phí nhân công và nhân công trong máy thi công của dự toán xây dựng công trình đối với công trình chưa phê duyệt dự toán thì thực hiện Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

2. Về việc xử lý chuyển tiếp đối với các công trình đã phê duyệt dự toán theo Công văn số 904/UBND-TCĐT;

a) Trường hợp chỉ định thầu:

- Nếu chưa ký kết hợp đồng thi công thì điều chỉnh lại dự toán theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT để làm cơ sở thỏa thuận ký kết hợp đồng;

- Nếu đã ký kết hợp đồng và đang triển khai thi công: Phần khối lượng đã thực hiện và được nghiệm thu trước ngày 14/6/213 thì chấp nhận theo hợp đồng, phần khối lượng còn lại phải điều chỉnh theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT để tiếp tục thực hiện.

b) Trường hợp đấu thầu:

- Nếu chưa mời thầu hoặc đã mời thầu nhưng chưa mở thầu thì điều chỉnh dự toán theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT để xác định lại giá gói thầu và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

- Nếu đã mở thầu thì thực hiện các bước tiếp theo để xác định nhà thầu trúng thầu, giá ký kết hợp đồng thỏa thuận không vượt giá dự toán gói thầu điều chỉnh theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT.

3. Việc điều chỉnh chi phí nhân công, nhân công trong máy thi công trong hợp đồng thi công xây dựng (bù giá nhân công) phải căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết để thực hiện điều chỉnh (nếu có) theo từng thời điểm thay đổi chính sách (tăng, giảm) theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về xử lý chuyển tiếp sau khi thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- BGĐ SXD;
- Đăng website SXD;
- Ρ.Kinh tế;
- Lưu VT, T.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 372/SXD-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu372/SXD-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 372/SXD-KT năm 2013 xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 372/SXD-KT năm 2013 xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu372/SXD-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýBùi Trang Thuận
        Ngày ban hành22/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 372/SXD-KT năm 2013 xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Công văn 372/SXD-KT năm 2013 xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre

           • 22/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực