Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 3747/LĐTBXH-LĐVL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 3747/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 4189/UBND-TH ngày 17/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 06/02/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và ngày 09/02/2007, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 826/VPCP-TH về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết nói trên, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như sau: Chính phủ quyết định từ ngày 01/01/2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán); giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông, lâm trường quốc doanh thực hiện săp xếp lại theo Nghị định số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2007, công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp không thuộc phạm vi áp dụng chế độ như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính ;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ -VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3747/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3747/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hòa
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3747/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           • 15/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực