Công văn 375/TCHQ-KTTT

Công văn số 375/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 375/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 375/TCHQ-KTTT
V/v: Không thu thuế GTGT hàng NK phục vụ NCKH

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học
(18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 26/VLUD-ĐT ngày 6/7/2004, số 45/VLUD ngày 28/10/2004 và số 54/VLUD ngày 30/11/2004 về việc xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị khuếch đại lock-in (Digital Lock-in Amplifier) nhập khẩu để thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị và công nghệ tiên tiến trong đo lường, y tế, mã số KC.01.10, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điểm 4 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì:

Lô hàng khuếch đại lock-in (Digital Lock-in Amplifier) nhập khẩu để thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị và công nghệ tiên tiến trong đo lường, y tế, mã số KC.01.10, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, do Công ty TNHH Công nghệ và hệ thống nhập khẩu, ủy thác cho Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học, theo tờ khai hàng nhập khẩu số 778/NK/NKD/NBX ngày 12/07/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Lưu: VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 375/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu375/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2005
Ngày hiệu lực26/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 375/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 375/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu375/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành26/01/2005
        Ngày hiệu lực26/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 375/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học

         Lịch sử hiệu lực Công văn 375/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học

         • 26/01/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/01/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực