Công văn 3766/BNV-ĐT

Công văn số 3766/BNV-ĐT về hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2008 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3766/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2008


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3766/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2008

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: ………………………………………………

- Thực hiện Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

- Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của Quý Bộ (ngành) như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2008 của Quý Bộ, (ngành) được phân bổ là chỉ tiêu, trong đó:

(theo định mức 4,5 triệu đồng/chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu ứng với 10 tháng học/người). Việc sử dụng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ thực hiện theo Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, đề nghị Quý Bộ (ngành) chỉ đạo Vụ (Ban) Tổ chức - cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2008 của Quý Bộ, (ngành).

3. Trong năm 2008, ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề nghị Quý Bộ, (ngành) tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, cho các chức danh lãnh đạo và công chức hành chính theo yêu cầu công việc, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp;

- Tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ, công chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hội nhập;

- Tổ chức và phối hợp tổ chức bồi dưỡng về nội dung, phương pháp giảng dạy cho giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, tài liệu do Bộ (ngành) ban hành theo quy định, hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

Quý Bộ (ngành) được dành không quá 20% chỉ tiêu được giao để xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Quý Bộ (ngành) thông tin về Bộ Nội vụ, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội để tìm giải pháp tháo gỡ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC NĂM 2008
(Kèm theo Hướng dẫn số 3766/BNV-ĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

(Khối bộ, ngành TW)

STT

Bộ, ngành

Chỉ tiêu năm 2008

Thành tiền (triệu đồng)

ĐTBD thường xuyên

HNKTQT

Tổng 2008

1

Bộ Công Thương

950

1,050

2,000

9,000

Khối Thương mại 250 định suất ĐTBDTX; 950 định suất HNKTQT

2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

530

100

630

2,835

Khối Thống kê 280 định suất ĐTBDTX

3

Bộ Nông nghiệp PTNT

900

200

1,100

4,950

Khối thủy sản 150 định suất ĐTBDTX

4

Bộ Công an

500

100

600

2,700

Học Viện An ninh 100 định suất ĐTBDTX

5

Bộ Quốc phòng

650

100

750

3,375

Học Viện QP 200 định suất ĐTBDTX

6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

490

100

590

2,655

Khối Thể thao 110 định suất ĐTBDTX

Ban QL làng văn hóa - du lịch VN 40 định suất

Khối Du lịch 90 định suất ĐTBDTX

7

Bộ Nội vụ (230 định suất ĐTBDTX; điều tra khảo sát để xây dựng chiến lược ĐTBD; xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu thực hiện các Quyết định số 40, 137, 31, 144, của Thủ tướng Chính phủ và một số hoạt động khác)

1,743

 

1,743

7,844

Ban Tôn giáo Chính phủ 500 định suất

Ban Cơ yếu Chính phủ 100 định suất

Ban Thi đua, khen thưởng 30 định suất

8

Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM

980

40

1,020

4,590

700 chỉ tiêu ĐTBD giáo viên

150 định suất dành cho Học viện hành chính

 

Tổng cộng

6,743

1,690

8,433

37,949

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3766/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3766/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3766/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3766/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3766/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýThang Văn Phúc
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3766/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2008

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3766/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 2008

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực