Công văn 38/VPCP-NN

Công văn 38/VPCP-NN năm 2018 về thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 38/VPCP-NN 2018 thu thập tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/VPCP-NN
V/v thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5977/BTNMT-BĐKH ngày 06 tháng 11 năm 2017 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10197/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 về việc thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 phù hợp với pháp luật thống kê, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tư ph
áp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KGVX, KTTH;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 38/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu38/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 38/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 38/VPCP-NN 2018 thu thập tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 38/VPCP-NN 2018 thu thập tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu38/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 38/VPCP-NN 2018 thu thập tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 38/VPCP-NN 2018 thu thập tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính

           • 03/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực