Công văn 3828/TXNK-CST

Công văn 3828/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3828/TXNK-CST 2017 qui định xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3828/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 1657/HQNA-NV ngày 28/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hàng hóa được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn Công ty TNHH Anh Pháp Việt thực hiện.

Liên quan đến vướng mắc này, Cục Thuế XNK đã có công văn số 3203/TXNK-CST ngày 24/8/2017 để trlời Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt (đính kèm công văn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3828/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3828/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3828/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3828/TXNK-CST 2017 qui định xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3828/TXNK-CST 2017 qui định xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3828/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3828/TXNK-CST 2017 qui định xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3828/TXNK-CST 2017 qui định xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực