Công văn 3918/VPCP-KGVX

Công văn 3918/VPCP-KGVX năm 2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3918/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3918/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3206/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, TTTT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3918/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3918/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3918/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3918/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3918/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3918/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3918/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2016

           • 25/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực