Công văn 3936/NHNN-CSTT

Công văn số 3936/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3936/NHNN-CSTT thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3936/NHNN-CSTT
V/v thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại
- Các công ty tài chính

 

Theo đề nghị của một số ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư mới có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính và khách hàng vay phân định cụ thể từng hạng mục (công trình) xây dựng, mua sắm về mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất – kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay. Đối với các khoản vay để thi công, mua sắm các hạng mục (công trình) xây dựng được thống kê tín dụng vào ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp không phân định được cụ thể mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất – kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay của từng hạng mục (công trình) xây dựng, thì ngân hàng thương mại, công ty tài chính căn cứ vào quy định về hoạt động kinh tế chủ yếu tại mục I Phần thứ hai Nội dung và nguyên tắc phân loại các thành phần kinh tế quốc dân tại Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng Cục Thống kê, Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và nội dung dự án đầu tư để thống kê dư nợ cho vay vào các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với các Quyết định này. Nếu các khoản dư nợ cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thanh tra NHNN, Vụ Tín dụng, Vụ TC – KT, Sở Giao dịch;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC




Nguyễn Đồng Tiến     

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3936/NHNN-CSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3936/NHNN-CSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2009
Ngày hiệu lực29/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3936/NHNN-CSTT thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3936/NHNN-CSTT thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3936/NHNN-CSTT
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đồng Tiến
       Ngày ban hành29/05/2009
       Ngày hiệu lực29/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3936/NHNN-CSTT thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3936/NHNN-CSTT thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

          • 29/05/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/05/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực