Công văn 395/TCT-CS

Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1529/CT-TTr2 ngày 09/3/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đối với trường học dân lập, công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30%, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuể thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người.

Số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008

=

Số lao động được trả lương, trả công tháng 10 năm 2008

+

Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý IV năm 2008

Số lao động bình quân do tăng, giảm trong quý IV năm 2008 được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo số tháng, tháng bắt đầu hoặc kết thúc làm việc cho doanh nghiệp được tính theo tháng”

- Tại Điểm 2.3 công văn số 10588/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế theo Thông tư 03/2009/TT-BTC nêu trên đã hướng dẫn:

“2.3. Đơn vị sự nghiệp có thu

Tại Điểm 3, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quy định:

“Việc giảm thuế, gia hạn nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp các đơn vị sự nghiệp có thu nếu đáp ứng được điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai thì được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên”.

- Tại Điểm 1.2, Phần A, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

“1.2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực”.

Căn cứ theo các quy định trên thì các trường học dân lập, công lập được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật giáo dục, nếu đáp ứng điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai thì được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Vụ KK-KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 395/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu395/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu395/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 395/TCT-CS trả lời chính sách thuế

           • 28/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực