Công văn 3952/BHXH-TCCB

Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3952/BHXH-TCCB
V/v tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Đồng Tháp.

 

Ngày 31/7/2013 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Để triển khai các quy định tại thông tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã dự thảo Quy chế về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thay thế Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để Quy chế về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ngành, giảm thiểu những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có tên nêu trên truy cập trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn để tải bản dự thảo Quy chế và tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến tham gia, đóng góp, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố gửi file điện tử về địa chỉ Email: dtthuybhxh@gmail.com, đồng thời gửi văn bản theo đường công văn về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 10/10/2013 để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Tổng Giám đốc ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c)
- Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3952/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3952/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3952/BHXH-TCCB
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýCù Ngọc Oánh
       Ngày ban hành04/10/2013
       Ngày hiệu lực04/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên trước thời hạn

          • 04/10/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/10/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực