Công văn 4007/TCHQ-TVQT

Công văn 4007/TCHQ-TVQT năm 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4007/TCHQ-TVQT 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4007/TCHQ-TVQT
V/v thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn của Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) tại công văn số 331/KHTC-QLTS ngày 28/6/2018 về việc thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện đúng chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị (kể từ 01/7/2018, các quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn hiệu lực).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Tài vụ - Quản trị) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4007/TCHQ-TVQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4007/TCHQ-TVQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4007/TCHQ-TVQT

Lược đồ Công văn 4007/TCHQ-TVQT 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4007/TCHQ-TVQT 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4007/TCHQ-TVQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thanh Dũng
        Ngày ban hành09/07/2018
        Ngày hiệu lực09/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4007/TCHQ-TVQT 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4007/TCHQ-TVQT 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC

         • 09/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực