Công văn 4008/TCT-KK

Công văn 4008/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4008/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4008/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Công ty cổ phần Sông Ba;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Phú Yên, Đắk Lắk

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 428/11/S3-TC ngày 26/9/2011 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần Sông Ba, MST 0400439955 về việc kê khai khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: "Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: ...b) Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước."

Căn cứ điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: "Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư."

Căn cứ Điều 2 (2.1) Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện và khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Của Chính phủ;

Căn cứ điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

"Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

Căn cứ khoản 1(c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ: "Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc"

Trường hợp Công ty cổ phần Sông Ba trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng có đơn vị hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Phú Yên là Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba - Nhà máy thuỷ điện Krông - H'năng được thành lập mới từ dự án đầu tư Nhà máy thuỷ điện Krông - H'năng xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; Chi nhánh đã đăng ký kinh doanh, đã được cấp mã số thuế phụ thuộc Công ty, đã đi vào vận hành thương mại tạo ra doanh thu; Từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2011 Công ty cổ phần Sông Ba đã kê khai thuế GTGT đầu vào tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đối với các hoá đơn GTGT đầu vào mang tên và mã số thuế của Công ty cổ phần Sông Ba do Công ty thực hiện theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho dự án đầu tư Nhà máy thuỷ điện Krông H'năng, thì:

- Trường hợp kỳ từ tháng 07/2010 đến tháng 11/2010 Công ty cổ phần Sông Ba đã được Cục Thuế thành phố Đà Nẵng giải quyết hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư Nhà máy thuỷ điện Krông H'năng thì không thực hiện việc thu hồi hoàn.

- Đối với số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2011 thì Công ty cổ phần Sông Ba phải tổng hợp để bàn giao cho Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba - Nhà máy thuỷ điện Krông H'năng để Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại địa phương nơi đóng trụ sở Chi nhánh (Cục Thuế tỉnh Phú Yên ).

Trường hợp công trình thuỷ điện nằm giữa 02 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk thì Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba - Nhà máy thuỷ điện Krông H'năng căn cứ Điều 2 (2.1) Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính nêu trên để thực hiện kê khai nộp thuế.

Công ty bị xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sông Ba được biết, thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ PC , CS, DNL, DTTT;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4008/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4008/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2011
Ngày hiệu lực07/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4008/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4008/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4008/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4008/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành07/11/2011
        Ngày hiệu lực07/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4008/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4008/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 07/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực