Công văn 4012/BNN-ĐMDN

Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 về báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 báo cáo tình hình tài chính 2012


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4012/BNN-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
- Các Tổng công ty
- Các Công ty

 

Thực hiện Công văn số 8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tập trung phân tích đánh giá, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn và biện pháp khắc phục.

Đề nghị các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải tại mục Thông báo (Phần cv 8323/BTC về việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012) trên trang chủ Cộng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp) theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày 8/9/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QLDNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG BAN
Lại Hữu Ước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4012/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4012/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 báo cáo tình hình tài chính 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 báo cáo tình hình tài chính 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4012/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLại Hữu Ước
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 báo cáo tình hình tài chính 2012

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4012/BNN-ĐMDN năm 2013 báo cáo tình hình tài chính 2012

             • 03/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực