Công văn 402/UBND-XDCB

Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hiện các thông tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/UBND-XDCB
V/v: Uỷ quyền công bố giá VLXD, hướng dẫn thực hiện các thông tư của Bộ Xây dựng

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bắc Ninh

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 vủa Bộ Xây dựng, hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;

Căn cứ tình hình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh; theo đề nghị của Sở Xây dựng tại các Công văn số 112/CV-SXD ngày 06/3/2008, số 113/SXD-KTTH ngày 06/3/2008, về việc công bố giá vật liệu xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng:

1. Hàng tháng, hàng quý Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan xác định và công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp hoặc giá bán tại khu vực trung tâm các huyện và thành phố Bắc Ninh để các chủ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng trong việc lập dự toán xây dựng công trình.

2. Hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, gồm:

2.1 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

2.2 Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

2.3 Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 vủa Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

2.4 Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

2.5 Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

2.6 Các thông tư khác của Bộ Xây dựng có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc có nội dung về quản lý kinh tế xây dựng như: quản lý các loại định mức, đơn giá, giải quyết các biến động về chế độ chính sách ảnh hưởng đến giá dự toán công trình xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng chủ động tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 402/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu402/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 402/UBND-XDCB

Lược đồ Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu402/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 402/UBND-XDCB ủy quyền công bố giá vật liệu xây dựng, hướng dẫn thực hi

           • 25/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực