Công văn 04039/TCHQ-KTTT

Công văn số 4039/TCHQ-KTTT về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4039/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04039/TCHQ-KTTT

V/v: thuế GTGT đối với máy móc thiết bị NK

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 634/CHQĐT-PNV ngày 06/7/2007 của Cục Hải quan Đồng Tháp  về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng máy làm đá vẩy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4, mục II, phần A Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tại điểm 1.4 này có hướng dẫn cụ thể: “Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1.4 này, nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì toàn bộ dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Bình Minh không nhập khẩu nguyên hệ thống dây chuyền thiết bị, máy móc chế biến thủy sản mà nhập một số máy móc, thiết bị rời trong đó có máy làm đá vẩy, thuộc loại trong nước đã sản xuất được thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan ĐồngTháp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 04039/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 04039/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4039/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4039/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 04039/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4039/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 4039/TCHQ-KTTT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

  • 18/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực