Công văn 404/SVHTT-NSVH

Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa do Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA-THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/SVHTT-NSVH
V/v hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phòng VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.

Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa (đính kèm biểu mẫu chấm điểm và bảng chấm điểm). Các văn bản hướng dẫn trước đây về danh hiệu gia đình văn hóa nay không còn phù hợp với nội dung quy chế công nhận ban hành năm 2006.

Đề nghị các Phòng VHTT-TT phối hợp Mặt trận Tổ quốc triển khai hướng dẫn, áp dụng thực hiện từ năm 2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (phối hợp)
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Huyện, (Thị xã, Thành phố): ……

Xã, (phường, thị trấn): …………..

Thôn, Tổ dân phố: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 200

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM
GIA ĐÌNH ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

Họ và tên chủ hộ: ..................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

TT

NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM ÂM

GIA ĐÌNH TỰ CHẤM

NHẬT XÉT TỔ DÂN CƯ

01

Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

Tiêu chí 3:

Tiêu chí 4:

10 điểm

10 điểm

20 điểm

10 điểm

 

 

 

02

Tiêu chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

Tiêu chí 3:

Tiêu chí 4:

Tiêu chí 5:

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

 

 

 

03

Tiêu chuẩn 3: Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

30 điểm

20 điểm

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐIỂM

150 điểm

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ DÂN CƯ

CHỦ HỘ
(Ký tên)

 

BIỂU MẪU CHẤM ĐIỂM

GIA ĐÌNH ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

Tiêu chuẩn I: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. (50 điểm)

Tiêu chí 1: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy ước, hương ước cộng đồng; (10 điểm)

Tiêu chí 2: Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; (10 điểm)

Tiêu chí 3: Không sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; (20 điểm)

Tiêu chuẩn 4: Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan của địa phương (10 điểm).

Tiêu chuẩn II: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng (50 điểm)

Tiêu chí 1: Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi dạy con cái, con cháu hiếu thảo với bố mẹ, ông bà; (10 điểm)

Tiêu chí 2: Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên; (10 điểm)

Tiêu chí 3: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba; (10 điểm)

Tiêu chí 4: Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; (10 điểm)

Tiêu chí 5: Đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động: hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng. (10 điểm).

Tiêu chuẩn III: Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả (50 điểm)

Tiêu chí 1: Kinh tế gia đình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên; (30 điểm)

Tiêu chí 2: Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập (20 điểm)

Tổng cộng: 150 điểm

Cách tính:

+ 145 điểm trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

+ Điểm âm là điểm bị trừ tương ứng điểm chuẩn (tại tiêu chí 3 trong tiêu chuẩn 1: tại tiêu chí 2 và 3 trong tiêu chuẩn 2)

+ Các tiêu chí khác tùy mức độ đạt hay chưa đạt để cho điểm nhưng không hơn điểm chuẩn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 404/SVHTT-NSVH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu404/SVHTT-NSVH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 404/SVHTT-NSVH

Lược đồ Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu404/SVHTT-NSVH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người ký***
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 404/SVHTT-NSVH hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

            • 26/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực