Công văn 4046/TXNK-CST

Công văn 4046/TXNK-CST năm 2017 về hoàn thuế xuất khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4046/TXNK-CST 2017 hoàn thuế xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/TXNK-CST
V/v hoàn thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3560/HQHN-TXNK ngày 09/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế xuất khẩu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định về hoàn thuế tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì:

“1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn xác định trên cơ sở giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các điểm khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thực hiện thủ tục hải quan trước ngày 01/09/2016, hàng hóa xuất khẩu được xác định là cấu thành từ nguyên liệu nhập khẩu và doanh nghiệp đã nộp thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại các công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/08/2016, số 11002/BTC-TCHQ ngày 17/08/2017, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn tại các công văn này để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4046/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4046/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4046/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4046/TXNK-CST 2017 hoàn thuế xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4046/TXNK-CST 2017 hoàn thuế xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4046/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4046/TXNK-CST 2017 hoàn thuế xuất khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4046/TXNK-CST 2017 hoàn thuế xuất khẩu

          • 23/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực