Công văn 4058/QLD-ĐK

Công văn 4058/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4058/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4058/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 0418/CV-GN đề ngày 21/02/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bnguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp s đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đi với 08 nguyên liệu đã công b kèm theo công văn s17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Ng).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐSẢN XUT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHU KHÔNG YÊU CU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm công văn số 4058/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1
)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

c chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng mui...)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

Urictab 100

VD-27867-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Allopurinol

USP 37

Yixing city Xingyu pharmaceutical Co., Ltd

Fufeng Industrial park, Fanggiao town, Yixin, Wuxi, Jiangsu

China

Lipidtab 10

VD-27861-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phm Gia Nguyễn

Atorvastatin calcium trihydrate

USP 35

Jiangxi Aifeimu technology Co., Ltd

Fine Chemical Zone of ZIBU, wannian city, 335500, Jiangxi province, China

China

Vidmedol 16

VD-27870-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyn

Methylprednisolone

USP 37

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Vidmedol 4

VD-27871-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Methylprednisolone

USP37

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty C phần dược phẩm Gia Nguyễn

Betamethason dipropionate

USP 37

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Co., Ltd

No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phm Gia Nguyễn

Clotrimazole

USP 35

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu, China

China

Tinfozol

VD-27865-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phm Gia Nguyễn

Gentamicin sulfate Sterile

BP 2013

Yantai Justaware Pharmaceutical Co.,Ltd.

NO.1. Yanfu Road. Zhifu District, Yantai, Shan dong province, P.R. China

China

Ursolcaps

VD-27868-17

19/09/2022

Công ty c phần dược phẩm Gia Nguyễn

Ursodeoxycholic Acid

USP 35

Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China

China

 

Thuộc tính Công văn 4058/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4058/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2018
Ngày hiệu lực09/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(15/03/2018)

Download Công văn 4058/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 4058/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4058/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4058/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành09/03/2018
       Ngày hiệu lực09/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 tháng trước
       (15/03/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4058/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4058/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu

            • 09/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực