Công văn 17852/QLD-ĐK

Công văn 17852/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 159) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17852/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc không cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17852/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 159).

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ :www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trương Quốc Cường(để b/c);
- Các Phó Cục trưởng(để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng(để b/c);
- Phòng QLKD (để phối hợp);
- Tổng cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 159
(Đính kèm công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc (2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc (4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu (7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)

A.T ATORVASTATIN 10 mg

VD-27786-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Atorvastatin Calcium

USP 38

Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.

Liushi Street Pc- 322104 Dongyang, Zhejiang Province, China

China

A.T ATORVASTATIN 20 mg

VD-27787-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Atorvastatin Calcium

USP 38

Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.

Liushi Street Pc- 322104 Dongyang, Zhejiang Province, China

China

A.T ESOMEPRAZOL 20 tab

VD-27788-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Esomeprazole magnesium dihydrate

EP 8.2

Everest Organics Limited

1st Floor, Lakeview Plaza, Plot No. 127&128, Amar Co-Op. Society, Near Durgamcheruvu, Opp: Madhapur Police Station Road, Hyderabad - 500 033, Telangana, India

India

A.T ESOMEPRAZOL 40 tab

VD-27789-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Esomeprazole magnesium dihydrate

EP 8.2

Everest Organics Limited

1st Floor, Lakeview Plaza, Plot No. 127&128, Amar Co-Op. Society, Near Durgamcheruvu, Opp: Madhapur Police Station Road, Hyderabad - 500 033, Telangana, India

India

A.T GENTAMICINE

VD-27790-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Gentamicin Sulfate

USP 38

Yantai Justaware Pharmaceutical Co. Ltd.,

No 1, Yanfu Road, Zhifu District, Yantai Shandong Province, P.R. China

China

A.T GLUTATHIONE 600 inj

VD-27791-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Glutathione

EP 7.0

Shandong Jincheng Bio- Pharmaceutical Co. Ltd.,

Xingshan Leipade Road, Zichuan, Zibo, Shandong, China

China

A.T OLANZAPINE ODT 5 mg

VD-27793-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Olanzapine

USP 38

Cadila Pharmaceuticals Limited

3203, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar - 393002 Gujarat, India.

India

A.T OLANZAPINE ODT 10 mg

VD-27792-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Olanzapine

USP 38

Cadila Pharmaceuticals Limited

3203, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar - 393002 Gujarat, India.

India

ANTIFIX

VD-27794-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Iron Sucrose

NSX

Opocrin S.p.A

Nonantola Plant - Via Gazzate 48-41015 Nonantola (MO), Italy

Italy

ANTINAT

VD-27795-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Etomidate

USP 38

Sequent Scientific Limited.

120 A&B, Industial Area, Baikampady, New Mangalore 575 011, India

India

ATIBEZA

VD-27796-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Bezafibrate

EP 8.0

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

Waisha Road 99, Jiaojiang, Taizhou City, Zhejiang, China

China

ATICIZAL

VD-27797-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Levocetirizine dihydrochloride

USP 38

Maps Laboratories Private Limited

Plot No.38, Rafaleshwar G.I.D.C., 8-A, National highway, At. Jambudia, Tal. - Morbi, Dist -Rajkot - 363 642, India

India

ATIDOGREL

VD-27798-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Clopidogrel bisulphate

USP 38

Yashica Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Off. No. 11-12, Shubham Apartment, Syndicate, Kalyan (W), Dist. Thane 421 301, Maharashtra State, India

India

ATIFERLIC

VD-27799-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Ferrous fumarate

USP 34

Polydrug Laboratories Pvt. Ltd.

Ambernath Industrial Area, Plot N- 37, Anand Nagar MIDC, Ambernath (East) - 421 506, India

India

ATIFERLIC

VD-27799-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Folic Acid

USP 34

DSM Nutritional Products - Switzerland

Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

Switzerland

ATIFERLIC

VD-27799-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Vitamin B12

USP 34

DSM Nutritional Products - Switzerland

Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Switzerland

Switzerland

ATIHEM

VD-27800-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Ferrous gluconate

USP 34

American Pharmaceutical & Health Product, Inc.

2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, GA 30041, USA

USA

ATIHEM

VD-27800-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Manganese gluconate

USP 34

Tomita Pharmaceutical Co., Ltd.

85-1 Maruyama, Akinokami, Seto-cho, Naruto, Tokushima 771-0360, Japan

Japan

ATIHEM

VD-27800-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Copper gluconate

USP 34

Tomita Pharmaceutical Co., Ltd.

85-1 Maruyama, Akinokami, Seto-cho, Naruto, Tokushima 771-0360, Japan

Japan

ATIZET

VD-27801-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Ezetimibe

NSX

Neuland Laboratories Limited.

Sanali Info Park, ‘A’ Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Rd No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 34, India

India

ATIZET plus

VD-27802-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Ezetimibe

NSX

Neuland Laboratories Limited.

Sanali Info Park, ‘A’ Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Rd No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 34, India

India

ATIZET plus

VD-27802-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Simvastatin

USP 38

Hangzhou Viwa Co., Ltd.

Room 503, Jiahua International Business Center, No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 31007 China

China

Blue-Cold-Tab

VD-28070-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

USP 34

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., LTD

No 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei province, 053000, P.R.China

China

Blue-Cold-Tab

VD-28070-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Phenylephrine hydrochloride

USP 34

Cheng Fong Chemical Co., Ltd

8F, No 2-2 - Sec.2. Nanya W.Rd, Banciao City, Taipei County 220, Taiwan

Taiwan

Braicef 2g

VD-28071-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefpirome sulfate (buffer)

NSX

CHINA UNION CHEMPHARMA (SUZHOU) CO., LTD.

No.9, East Jiaotong Road, Lili Town, Wujiang, Suzhou, P.R.C

China

Cetasone

VD - 28073-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Betamethasone

EP 6

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Isoniazid 150

VD - 28080-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Isoniazid

BP 2016

Amsal Chem Private Limited

A-1, 401/2/3, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002 District Bharuch, Gujarat, India

India

Midakacin 250

VD - 28082 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amikacin sulfate

EP 8

QILU TIANHE PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, P.R. China 250105

China

Midakacin 500

VD - 28083 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amikacin sulfate

EP 8

QILU TIANHE PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, P.R. China 250105

China

Newceptol

VD - 28084 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Sulfamethoxazole

EP

Virchow Laboratories Limited

Plot No.4 to 10, S.V.Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, India

India

Newceptol

VD - 28084 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Trimethoprim

EP

Shandong Rongyuan Pharmaceutical Co.,Ltd

Living Areas No.2, Qinghe Oil Extraction Plant, Yangkou Town, Shouguang, Shandong, China Weifang Shandong,

China

Newgala

VD - 28085 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Galantamine hydrobromide

NSX

Indena

Viale Ortles,12 - Milano, Italia

Italia

Opispas

VD - 28086 - 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Papaverine hydrochloride

EP 7

Recordati

Via M. Civitali, 1. 20148 Milano. Italia

Italia

Pagozine

VD - 28088-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

EP 7.0

Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd

5/F Kangle Building, No.112 MaAnChi Road (West) Wenzhou, Zhejiang China

China

Parazacol 150

VD - 28089-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

BP 2016

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd

No. 35. Weixu North Road. Anqiu, Shandong China

China

Parazacol 250

VD - 28090-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

BP 2016

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd

No. 35. Weixu North Road. Anqiu, Shandong China

China

Parazacol 80

VD - 28091-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

BP 2016

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd

No. 35. Weixu North Road. Anqiu, Shandong China

China

Prazintel

VD - 28092-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Praziquantel

USP 37

Jiangsu Chengxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 338 Shanghai Road, Binjiang Pharm-Chem Industry Park, Qidong, Jiangsu, China

China

Smaxlatin - 10

VD - 28093-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Glycine

USP 38

MIVA NUTRI- MOLECULAR RESEARCH LIMITED

No.1081 Ling Bai Road, Heqing Town, Pudong New District, Shanghai, China

China

Smaxlatin - 10

VD - 28093-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

L - Cysteine hydrochloride monohydrate

USP 38

NIPPON PROTEIN CO., LTD.

575 - 1, Shimada- cho, Ashikaga-shi, Tochigi-ken 326- 0337, Japan

Japan

Smaxlatin - 10

VD - 28093-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Monoammonium Glycyrrhizinate

EP8

KINGYORKER ENTERPRISE CO., LTD.

No.159, Xing-Ai Road, Neihu District, Taipei 11494, Taiwan R.O.C.

Taiwan

Smaxlatin - 60

VD - 28094-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Glycine

USP 38

MIVA NUTRI- MOLECULAR RESEARCH LIMITED

No.1081 Ling Bai Road, Heqing Town, Pudong New District, Shanghai, China

China

Smaxlatin - 60

VD - 28094-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

L - Cysteine hydrochloride monohydrate

USP 38

NIPPON PROTEIN CO., LTD.

575 - 1, Shimada- cho, Ashikaga-shi, Tochigi-ken 326- 0337, Japan

Japan

Smaxlatin - 60

VD - 28094-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Monoammonium Glycyrrhizinate

EP8

KINGYORKER ENTERPRISE CO., LTD.

No.159, Xing-Ai Road, Neihu District, Taipei 11494, Taiwan R.O.C.

Taiwan

Trikadinir 100

VD - 28095-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefdinir

USP 38

COVALENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED

Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502296. Telangana, India.

India

Vitamin B12 1000mcg/1ml

VD - 28096-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cyanocobalamin (Vitamin B12)

USP 34

NORTH CHINA PHARMACEUTIC AL VICTOR CO.,LTD

No 9 Zhaiying North street, Shijiazhuang, China

China

Vitamin C

VD - 28097-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Acid ascorbic

BP 2015

DSM JIANGSHAN PHARMACEUTIC AL (JIANGSU) CO., LTD.

JIANGSHAN ROAD,JINGJIANG,J IANGSU(214500)

China

Iba-mentin 1000mg/62,5mg

VD -28065-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicillin trihydrate

USP 32

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Iba-mentin 1000mg/62,5mg

VD -28065-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Potassium clavulanate with avicel (1:1)

EP 6

CKD BiO

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Korea

Korea

Fabafixim 200 DT.

VD -28075-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefixime trihydrate

USP 38

Nectar Lifesciences Ltd. (NecLife)

S.C.O 38-39, Sector 9-D Chandigarh-160 009, India

India

Bicelor 250 DT.

VD-28067-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefaclor monohydrate

USP 38

1/ DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.Ltd.

 

 

 

 

2/ Lupin Limited

1/ Gongye Road. High & New Tech. Industrial Divelopment Zone, Zibo Shandong, PRC

2/ 198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep-462 046 District Raisen (M.P), India

1/ China

 

 

 

 

 

2/ India

Bicelor 500

VD-28068-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefaclor monohydrate

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.Ltd.

Gongye Road. High & new Tech. Industrial Divelopment Zone, Zibo Shandong, PRC

China

Bicelor 500 DT.

VD-28069-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefaclor monohydrate

USP 38

1/ DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.Ltd.

 

 

2/ Lupin Limited

1/ Gongye Road. High & New Tech. Industrial Divelopment Zone, Zibo Shandong, PRC

 

2/ 198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep-462 046 District Raisen (M.P), India

1/ China

 

 

 

2/ India

Cephalexin 500mg

VD-28072-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cephalexin monohydrate

BP 2016

Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co. Ltd

No.1000 North Shengzhou Ave, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Dextromethorphan 15

VD-28074-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Dextromethorphan hydrobromide

USP 38

Dr. Reddy‘s

Factory: APHC Industrial Estate, I.D.A., Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh, INDIA - 532 409.

India

Firstlexin 500 DT.

VD-28076-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cephalexin monohydrate

USP 38

Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd

No 1000 North Shengzhou Ave, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Gramtob

VD-28077-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Tobramycin sulfat

USP 38

Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical co., Ltd.

Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing, Fuzhou, Fujian, P.R.China, 350309

China

Sildenafil

VD-28081-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Sildenafil citrate

NSX

SMS Pharmaceuticals Ltd.

No 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Medak District - 502 319, A.P India

India

Giovali

QLĐB-627-17

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Bivalirudin

NSX

Teva Active Pharmaceutical Ingredients Teva Group: Plantex Ltd

1 Hakadar St., Industrial Zone, Netanya 4210101 Israel

Israel

Hycoba-BFS 10mg

VD-27826-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hydroxocobalamin acetat

BP 2016

Interquim. s.a. de c.v.

Guillermo Marconi No. 16 Fracc. Parque Industrial Cuamatla 54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, Mexico

Mexico

Palono-BFS

VD-27831-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Palonosetron hydroclorid

NSX

ROLABO OUTSOURCING S.L.

Polígono Malpica, c/J no 4 50016 Zaragoza, Spain

Spain

Palono-BFS

VD-27831-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Palonosetron hydroclorid

NSX

Teva Czech Industries s.r.o

Ostravská 305/29, Komárov 747 70 Opava, Czech Republic

Czech Republic

Adrenaline-BFS 5mg

VD-27817-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Adrenaline tartrate

EP 7.0

Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd

No. 18 Wangfen Road, Fuchi Town, Yangxin County, Huangshi City, Hubei Province, China

China

BFS-Noradrenaline 4mg

VD-27818-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Noradrenalin tartrat

EP 7.0

Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co.,Ltd

No. 18 Wangfen Road, Fuchi Town, Yangxin County, Huangshi City, Hubei Province, China

China

BFS-Noradrenaline 4mg

VD-27818-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Noradrenalin tartrat

USP 38

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

Via Curiel 34, 20067 Paullo (MI) - Italy

Italy

BFS- PARACETAMOL

VD-27819-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35 Weixu North Road, Anqiu,Shandong, China

China

Bogamax

VD-27821-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

L-arginine L- aspartate

EP 8.0

NINGBO ZHENHAI AMINO-ACIDS FACTORY

629 Zhenning East Road, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang, China

China

Cynamus

VD-27822-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Carbocistein

BP2012

NINGBO ZHENHAI AMINO-ACIDS FACTORY

629 Zhenning East Road, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang, China

China

DUVITA 2G

VD-27823-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

L-arginine Hydrochloride

BP 2014

Daesang Corporation

96 - 48, Sinseol- dong, Dongdaemun- gu, Seoul,

South Korea

HEPAPHAGEN- BFS

VD-27824-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Glycyrrhizinat ammonium

EP 8

Lepro Herbals (P) Ltd.

Village Jhattipur, GT Road, Panipat- 132 101, Haryana, India

India

HEPAPHAGEN- BFS

VD-27824-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Glycin

EP 8

Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd.

No 10, Wenjiang, Road, Wuming County, Nanning, Guangxi, PR China 530100.

China

HEPAPHAGEN- BFS

VD-27824-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

L-cystein hydrochlorid monohydrat

EP 8

Wacker Chemie AG.

Werk Burghausen, Qualitätskontrolllabor, Dr. Klaus Hegemann, Germany.

Germany

Hyaza - BFS

VD-27825-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Sodium hyaluronate

EP 8.0

Intatrade Chemicals GmbH

Bahnhofstr. 1 OT Friedersdorf, 06774 Muldestausee,

Germany

Laci-eye

VD-27827-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hydroxypropylmethyl cellulose

USP38

Ashland Inc (Ashland Specialties Belgium BVBA)

Haven 1920, Geslecht 2, 9130 Doel (Beveren), Belgium

Belgium

NAUSAZY 4 mg

VD-27828-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ondansetron hydrochlorid dihydrat

USP 38

SMS Pharmaceuticals Limited

Plot No:19-III, Road No. 71, Opp.Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana-500 096

India

NOVOHAIR

VD-27829-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

USP 38

Hangzhou Hyper Chemicals Limited.

Room No.507 of 360 Space Building, Hangxing Road, Hangzhou, 310005, Zhejiang,

China

NOVOHAIR

VD-27829-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

NSX

Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

Meilongba, Southern Suburbs, Changzhou, Jiangsu, 213004

China

NOVOHAIR

VD-27829-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

USP 38/ EP 8.0

FLAMMA S.P.A

Via Bedeschi, 22 - 24040 Chignolo d’isola (BG)

Italy

Novolegic

VD-27830-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadin hydroclorid

BP 2013

Dipharma Francis S.r.l.

Via Origgio, 23 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy

Italy

Novolegic

VD-27830-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadin hydroclorid

EP 7

Virupaksha Organics Ltd.

Sy.No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District-502309, India

India

Novolegic

VD-27830-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadin hydroclorid

USP 38

Morepen Laboratories Ltd.

Địa chỉ: Cơ sở 1: Village Masulkhana, Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh, India.

Cơ sở 2: Morepen Village, Baddi Nalagarh Road, Baddi, Distt.Solan [H.P.], India.

India

Novolegic

VD-27830-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Fexofenadine hydrocloride

USP 38

Hetero Drugs Limited.

plot No. 1, Hetero Infrastructure Ltd.- SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.)-531081, A.P., India

India

Safoli

VD-27832-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX

NSX

Biofer S.P.A

Via Canina, 2-41036 Medolla (MO) Italy

Italy

Safoli

VD-27832-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Acid folic

BP 2013

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

368 jianshe street, hengshui city, Hebei 053000, China

China

Ginsil

VD-27833-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Piracetam

BP2012

Microsin S.R.L.

Str.Pericle Papahagi nr. 51-63, BucureŞti, România

Romania

Ginsil

VD-27833-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Piracetam

EP8.0

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

No 29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technological Development District, Shenyang, China.

China

Ginsil

VD-27833-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Piracetam

EP8.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, China.

China

VNP-Moctoc

VD-27834-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

USP 38

Hangzhou Hyper Chemicals Limited.

Room No.507 of 360 Space Building, Hangxing Road, Hangzhou, 310005, Zhejiang,

China

VNP-Moctoc

VD-27834-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

NSX

Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

Meilongba, Southern Suburbs, Changzhou, Jiangsu, 213004

China

VNP-Moctoc

VD-27834-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Minoxidil

USP 38/ EP 8.0

FLAMMA S.P.A

Via Bedeschi, 22 - 24040 Chignolo d’isola (BG)

Italy

Zensonide

VD-27835-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Budesonid

NSX

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

24/2, 25, Phase IV, G.I.D.C., Panoli - 394116, Dist. Bharuch, (Guj.) - India

India

Zensonide

VD-27835-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Budesonid

EP 8.0

SYMBIOTICA SPECIAUTY INGREDIENTS SND. BHD.

518 JALAN WAJA 4, TAMAN INDUSTRI WAJA, Kulim - 09000, Kedah, Malaysia

Malaysia

Zensonide

VD-27835-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Budesonid

EP 8.0

Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd

Gedian Economic Development Distric, E-zhou 436070, Hubei, P. R. China

China

Vernifull

VD-28515-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Citicoline sodium

CP2010

Hangzhou Viwa Co.,Ltd

No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007,China.

China

HYLAFORM 0,1%

VD-28530-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Sodium hyaluronate

EP 8.0

Contipro

Dolni Dobrouc 401, 561 02 Dolni Dobrouc,

Czech Republic

HYLAFORM 0,1%

VD-28530-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Sodium hyaluronate

EP 8.0

Bioiberica SA

Ctra. Nacional II, km 680,6 08389 Palafolls, Barcelona-

Spain

DENESITY

VD-28529-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Alpha lipoic acid

NSX

Sami labs Limited -Kunigal

Plot No. 30-35, Kiadb Industrial area, Tumkur Distric Kunigal, 572130, Gujarat, India

India

DENESITY

VD-28529-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Alpha lipoic acid

USP 40

Jiangsu Tohope Pharmaceutical Co., Ltd

188, Wuyishan road, Southeast Economic Development Zone, Changshu City, Jiangsu215533, China

China

Loitadine

VD-28531-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Desloratadine

NSX

Morepen Laboratories Limited.

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh - 173220, India

India

Hurmat 25mg

GC-283-17

19/09/2022

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Captopril

USP38

Zhejiang huahai pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao Linhai, 317024, Zhejiang

China

GOVOU

QLĐB- 619-17

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Emtricitabin

NSX

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

Opedulox 40

QLĐB-624-17

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Febuxostat

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd.

2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda- 390 020. Gujarat, India

India

Opedulox 80

QLĐB-625-17

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Febuxostat

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd.

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat, India

India

DAVIBEST

QLĐB-628-17

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Trazodon HCL

BP2013

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China.

China

Becaspira 1.5MIU

VD-27695-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Spiramycin

EP7

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co.,LTD

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi city, Jiangsu Province, China

China

Dexamethason

VD-27696-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Dexamethason acetat

USP36

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.19, XINYE 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area (TEDA), Tianjin, China

China

Dexamethason

VD-27697-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Dexamethason acetat

USp36

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.19, XINYE 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area (TEDA), Tianjin,

China

Metrospiral

VD-27698-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Spiramycin

EP 8.0

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co.,LTD

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi city, Jiangsu Province, China

China

Bostefad

VD-27807-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Triprolidin hydrochloride

USP 38

Malladi Drugs & Pharmaceuticals

No.9, G.S.T. Road, ST. Thomas Mount, Chennai - 600016

India

CLORPHEBOSTO N

VD-27808-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Chlorpheniramine maleate

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd.

207/208, Udyong Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India

India

EFFER- PARALMAX 500

VD-27809-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province - 053000

China

EFFER- PARALMAX 500

VD-27810-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP36

Hebei Jiheng Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province - 053000

China

EFFER- PARALMAX CODEIN

VD-27811-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

BP 2013

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plantm 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616

USA

ESSIVIDINE

VD-27812-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Pregabalin

NSX

Atlas Lifesciences

3 Harshad Industrial Estate, Opp. Mamta Nagar Bapunagar, Anmedabad - 380024, Gujarat

India

PARACETAMOL BOSTON 500

VD-27813-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

BP2013

Hebei Jiheng Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province - 053000

China

PARALMAX 500 CAPS.

VD-27814-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province - 053000

China

PARALMAX SOFTCAPS

VD-27815-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

DĐVN IV

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plantm 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616

USA

PREDNISOLON BOSTON

VD-27816-17

19/09/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Prednisolon

BP 2014

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

VIÊN XÔNG EUCA - OPC

VD-27964-17

19/09/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Camphor

BP 2013

Fujian Green Pine Co., Ltd.

Huiyao Industrial Park Jianyang Fujian China.

China

VIÊN XÔNG EUCA - OPC

VD-27964-17

19/09/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Eucalyptol

BP 2013

Tien Yuan Chemical (Pte) Ltd.

No. 18 Chin Bee Road, Jurong Town, Singapore 619827.

Singapore

VIÊN XÔNG EUCA - OPC

VD-27964-17

19/09/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Menthol

BP 2013

Tien Yuan Chemical (Pte) Ltd.

No. 18 Chin Bee Road, Jurong Town, Singapore 619827.

Singapore

Ameproxen 200

VD-27965-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Naproxen sodium

USP38/ NF33

Divi’s Laboratories Limited

UNIT-2, Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh - 531 162,

India

Averinal

VD-27966-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverine citrate

EP 7.0

Procos S.p.A.

via G. Matteotti, 249 - 28062 Cameri - Novara

Italy

Dolcetin 80

VD-27967-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA.

USA

Dolcetin 80

VD-27967-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185.

China

Dualcold Multi symtom Relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

COVIDIENTM Mallinckrodt

100 Louis Latzer Drive Greenville, IL USA 62246

USA

Dualcold Multi symtom Relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

BP 2013

Divi’s Laboratories Limited

Unit-1: Lingojigudem, Choutuppal Mandal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh -508 252,

India

Dualcold Multi symtom Relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrine HCl

BP 2013

MALLADI

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403. India

India

Dualcold Multi symtom Relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Chlorpheniramine maleate

BP 2014

Supriya Lifescience Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

Fepro

VD-27969-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 7.0

BASFcorporation

Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA

USA

Fepro

VD-27969-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

Fepro

VD-27969-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

Iburhum 400

VD-27970-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 8.0

BASF

Highway 77 south, Bishop, TX 78343 USA.

USA

Mephespa

VD-27972-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited

Plot No.222 to 224 & 235 to 237, Phase - II, IDA Pashamylaram - 502319, Medak Dist, India.

India.

Numed 200

VD-27973-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Sulpiride

EP 7.0

Jiangsu tasly diyi pharmaceutical Co., Ltd

No.168 Chaoyang Road Qingpu Industrial Park Huaian Jiangsu

China

Opeaka

VD-27974-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ketoconazole

USP37/ NF32

Aarti Drugs Limited

Plot No. E-21, MIDC, Tarapur, Tal.& Dist.- Palghar - 401 506, MH,

India

Opececrin 50

VD-27975-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diacerein

EP 8.0

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Block No.82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat,

India

Opemirol 15

VD-27976-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mirtazapine

USP37/ NF32

Megafine Pharma (P) Ltd

911 & 912, G.I.D.C., III Phase, Vapi - 396195 Gujarat

India

Opemirol 30

VD-27977-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mirtazapine

USP 37/NF32

Megafine Pharma (P) Ltd

911 & 912, G.I.D.C., III Phase, Vapi - 396195 Gujarat

India

Tacalzem

VD-27978-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diltiazem HCl

EP 8.0

Divi’s Laboratories Limited

Unit-1, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District, Andhra pradesh- 508 252,

India

Tydol

VD-27979-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP 38/ NF33

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA.

USA

Tydol 150

VD-27980-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

Tydol 150

VD-27980-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP38/ NF33

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

Tydol Codeine Forte

VD-27981-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP36/ NF31

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

Tydol Codeine Forte

VD-27981-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

USP36/ NF31

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

Zivastin

VD-27982-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Betahistine dihydrocloride

USP35/ NF30

Sinochem Jiangsu Co.,LTD.

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002

China

Gardan

VD-28009-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi- Synthelabo Việt Nam

Mefenamic Acid

BP 2014

BAOJI TIANXIN PHARMACEUTIC AL CO., LTD

Caijiapo Economic & Technical Department Zone, Qishan County, Shaanxi Province, 722405 China

China

Gardan

VD-28009-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi- Synthelabo Việt Nam

Mefenamic Acid

BP 2014

YUNG ZIP CHEMICAL IND. CO., LTD

59, You Shih Road, Youth Industrial District, Dajia, Taichung, Taiwan 43767, R.O.C.

Taiwan

Magnesi B6

VD-28011-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Pyridoxin hydroclorid

USP 34

Hubei Huisheng Pharmaceutical Co., Ltd

Xianning, Hubei, China

China

Resbaté 300

VD-28012-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Clopidogrel bisulfate

USP 36

Aarti Drugs Limited

Mahendra Industrial Estate Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, SION (East), Mumbai, India

India

Rmekol extra

VD-28013-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Rmekol extra

VD-28013-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Loratadin

USP 38

Morepen laboratories Limited

4th Floor, Antriksh Bhawan, 22K,G, Marg, New Delhi, India

India

Rmekol extra

VD-28013-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Dextromethorphan Hydrobromid

USP 35

Wockhardt Limited

GIDC Estate, Ankleshwar -393 002 Dist, Bharuch, Gujarat, Inida

India

Cetirizin (xám bạc/cam bạc)

VD-28046-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Cetirizine dihydrochloride powder

EP 7.0

Supriya Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal- Khed. Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra.

India

Cetirizin (ngà bạc/ngà)

VD-28047-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Cetirizine dihydrochloride powder

EP 7.0

Supriya Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal- Khed. Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra.

India

Effalgin - S

VD-28048-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol crystalline powder

BP 2013

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

Lamivudine 100mg

VD-28049-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Lamivudine solid

USP 36

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd

No.417 Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area, Shanghai 201302,

China

Prednisolon 5mg (hồng đậm bạc / hồng nhạt bạc)

VD-28050-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Prednisolone acetate crystalline powder

EP 8.0

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- Tech Industry Development Zone, Henan,

China

Prednisolon 5mg

VD-28051-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Prednisolone acetate crystalline powder

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Prednisolon 5mg (xám bạc / cam bạc)

VD-28052-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Prednisolone acetate crystalline powder

USP 35

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tafuito

VD-28053-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Itopride hydrochloride crystalline powder

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Office: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda - 390020, Gujarat, India

Factory: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450

India

Tiamesolon 4

VD-28054-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Methylprednisolone crystalline powder

USP 36

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tiphacetam 800

VD-28055-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Piracetam powders

DĐVN IV

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd

No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, China

China

Tiphacold

VD-28056-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol crystalline powder

BP 2012

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Tiphacold

VD-28056-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Chlorpheniramine Maleate crystalline powder

BP 2009

Supriya Lifescience Ltd

207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India

India

Tiphadocef 100

VD-28057-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Cefpodoxime proxetil powder

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

#8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D. Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad - 500 073. AP, India

India

Tiphadocef 200

VD-28058-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Cefpodoxime proxetil powder

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

#8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D. Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad - 500 073. AP, India

India

Tiphadol 150

VD-28059-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol crystalline powder

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

Tiphadol 250

VD-28060-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol crystalline powder

BP 2012

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Tiphafast 180

VD-28061-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Fexofenadine hydrochloride powder

USP 34

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal, Rao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh, India

India

Tiphapred 5

VD-28062-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Prednisolone acetate crystalline powder

USP 34

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Tipharan

VD-28063-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Metoclopramide hydrochloride crystalline powder or crystals

BP 2012

Ipca Laboratories Limited

142 AB, Kandivli Industrial Estate Kandivli (West) Mumbai - 400 067, Maharashtra

India

Vudu - Alverin 40

VD-28064-17

19/09/2022

Công ty CPDP Tipharco

Alverine citrate crystalline powder

EP 6.0

Yancheng Medical Chemical Factory

33 # Haichun West Road, Yancheng, Jiangsu, China

China

ACEBLUE 100

VD-28112-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Acetylcysteine (N- Acetyl-L-Cysteine)

USP 36

WUHAN GRAND HOYO CO., LTD.

399 Luoyu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan 30070

China

AMOXIVIDI 250

VD-28113-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Amoxicillin Trihydrate

EP 8.0

DSM SINOCHEM PHARMACEUTIC ALS INDIA PVT., LTD

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa. Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 India.

China

BEZATI 150

VD-28114-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Nizatidine

USP36

SHASUN PHARMACEUTIC ALS LIMITED

A1/B Sipcot Industrial Complex, Kudikadu Village Cuddalore - 607 005. India

China

CEPHALEXIN 500mg

VD-28115-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Cefalexin Monohydrate

BP 2013

DSM SINOCHEM PHARMACEUTIC ALS (ZIBO) CO., LTD.

Gongye Road, High & New Tech Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC

China

CEPHALEXIN 500mg (Tím đỏ- Tím xanh)

VD-28116-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Cefalexin Monohydrate

BP 2013

DSM SINOCHEM PHARMACEUTIC ALS (ZIBO) CO., LTD.

Add: Gongye Road, High & New Tech Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC

China

DEXAMETHASONE

VD-28118-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Dexamethasone Sodium Phosphate

BP 2013

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTIC AL CO., LTD

Add: No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

DOXYCYCLIN 100mg

VD-28119-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Doxycycline Hyclate

BP2014

YANGZHOU LIBERTY PHARMACEUTIC AL CO., LTD

22, Yangli Road, Yangzhou, Jiangsu, China

China

FLOGENXIN

VD-28120-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Cefpodoxime Proxetil

USP38

AUROBINDO Pharma Ltd

Survey No.1/22, 2/1 to 5, 6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram-532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P, INDIA

India

HEP-USO 150

VD-28121-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Ursodeoxycholic Acid

USP38

SICHUAN XIELI PHARMACEUTIC AL CO., LTD

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China

China

LORAVIDI

VD-28122-17

19/09/2022

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Loratadine

USP 35

VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED

78 / A, Vengalrao Nagar,Hyderabad - 500038. AP, INDIA. Work: Plot No. 79. J.N. pharma city, Parawada, Visakhapatnam, AP

India

Fexofenadin 60

VD-28134-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Fexofenadin hydroclorid

EP 8.0

Virupaksha Organics Limited

Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist. 502 319, Andhra Pradesh, India.

India

Alverin vàng

VD-28144- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Alverine citrate

EP 8.0

Yancheng Medical Chemical Factory

No. 33 Haichun West Road, Yancheng, Jiangsu, China

China

Lincomycin

VD-28145- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Lincomycin Hydrochloride

EP 7.0

Henan Xinxiang Huaxing Pharmaceutical Factory

Liu Village, Xinxiang City, Henan Province, China

China

Nisitanol

VD-28147- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Nefopam HCL (Nefopam Hydrochloride)

CP 2015

Anhui Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd

Rm B3, 24F, West Bldg. No.668 East Beijing Road Shanghai 200001, China

China

Vincerol 1 mg

VD-28148- 17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Acenocoumarol

BP 2013

Asence Pharma Private Limited

Sarabhai Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Wadi Wadi, Vadodara 390 023, India (Factory Address: Plot No. 1408, 1409. G.I.D.C., Ankleshwar. Dist Bharuch. Gujarat, India)

India

Vinhistin 24

VD-28149- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Betahistine Dihydrochloride

BP 2013

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Blook No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi- 391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat, INDIA

India

Vinphacetam

VD-28150- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Piracetam

EP 7.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd.

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, China

China

Vinphastu

VD-28151- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Cinnarizine

EP 7.0

Ray Chemicals Pvt. Ltd

No. 41, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore - 560 064, India

India

Vinphatex

VD-28152- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Cimetidine

USP 37

Jiangsu Baosheng Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd.

Guannan duigou chemical industrial park in Jiangsu Province, Lianyungang city, China

China

Vinrovit

VD-28153- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vitamin B1 (Thiamin Mononitrate)

BP 2017

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Vinrovit

VD-28153- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)

EP 9.0

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China.

China

Vinrovit

VD-28153- 17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd.

Wangyuan Economic Zone, Yongning County, Yinchuan, Ningxia, China

China

Vinzix

VD-28154 -17

19/09/2022

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Furosemide

BP 2013

Ipca Laboratories Limited

48, Kandivli Industrial Estate Kandivli (West) Mumbai

India

α - Chymotrypsin 5000

VD-28218-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Chymotrypsin

USP35

BIOZYM Gesellschaft für Enzymtechnologie mbH.

Pinkertweg 50, D- 22113 Hamburg, Germany

Germany

Amikacin 500mg

VD-28219-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Amikacin sulfate

EP7

Qilu Tianhe Pharmaceutical Co,. Ltd

849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan city, China

China

Augbidil 625

VD-28220-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Potassium clavulanate with avicel (1:1)

EP 8.0

CKD Bio Corporation

292, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan- si, Gyeonggi-do 425- 100, Korea

Korea

Augbidil 625

VD-28220-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Amoxicillin trihydrate

BP 2014

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Dist. Nawanshahr, Punjab 144533, India.

India

Bicebid 100

VD-28221-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cefixime trihydrate

USP 37

Nectar Lifesciences Ltd

SCO-38, 39, Sector 9- D Chandigarh- 160009, India

India

Bicefzidim 1g

VD-28222-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Ceftazidime pentahydrate buffered with sodium carbonate

NSX

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd General Pharm. Factory

No.109 Xuefu Road Nangang District Harbin People‘s Republic of China

China

Bidiclor 125

VD-28223-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cefaclor

USP37

Lupin Limited

198-202 New Industrial Area No 2, Mandideep - 462046, District: Raisen (M.P) India

India

Bidicotrim F

VD-28224-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Trimethoprim

BP2014

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North- East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shougang city, Shangdong Province, P.R. Of China

China

Bidicotrim F

VD-28224-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Sulfamethoxazol

BP2013

Virchow Laboratories Limited

Plot No.4 to 10, S.V. Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad-500, India

India

Bidinatec 10

VD-28225-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Enalapiril maleate

USP37

Zhejiang changming Pharmaceutical Co.,Ltd

No 1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China

China

Bidisamin 500

VD-28226-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

D-Glucosamine Sulfate 2KCl

USP36

Sunrise Chemical Co., Ltd

215600, Zhangjiagang, China

China

Bifopezon 1g

VD-28227-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cefoperazone sodium

USP37

Suzhou Dawnrays Pharmaceutical Co., Ltd

22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, Jiangsu, P.R. China

China

Bikozol

VD-28228-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Ketoconazol

USP35

Sharon Bio Medicine Ltd

312, C Wing, BSEL Tech.Park, Sector - 30(A), Vashi, Navi Mumbai, India

India

Biragan kids 150

VD-28231-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Paracetamol

USP37

Mallinckrodt

8801 Capital Boulevard- Valeigh, NC 27616 USA

USA

Biresort 10

VD-28232-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Isosorbide dinitrate Diluted 25%

EP7

JP Laboratories Pvt. Ltd.

A-76, Chemical Zone, M.I.D.C., Kurkumbh, Daund - 413801, India

India

Ceftrione 1g

VD-28233-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cetriaxone sodium

USP 37

Nectar Lifesciences Ltd

SCO-38, 39, Sector 9- D Chandigarh- 160009, India

India

Clyodas 150

VD-28234-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Clindamycin Hydrochloride

USP36

Shuzhou No.4 Pharmaceutical Factory

171 Baiyangwan street, Suzhou, Jiangsu Province 215008, P.R of China

China

Galanmer

VD-28236-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Mecobalamin

JP16

Hebei Yuxing Bio- Engineering Co., Ltd

Xicheng District, Ningjin County, Hebei Province, China.

China

Gentamicin 0,3%

VD-28237-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Gentamycin sulphate

BP2013

Yantai Justaware Pharmaceutical Co. Ltd - China

No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China

China

Latoxol Kids

VD-28238-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Ambroxol hydroclorid

EP 8.0

Zhejiang Tiantai Fuda Medical Chemistry Co. Ltd.

197 Fengze Road, Chengguan, Tiantai County, China

China

Nudipyl 800

VD-28240-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Piracetam

EP8

Jiangxi Yue Hua Pharmaceutical Co., Ltd Limited

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000

China

Spobavas 3 MIU

VD-28241-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Spiramycin

EP8

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China.

China

Tobidex

VD-28242-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Tobramycin Sulfate

USP35

Livzon group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co.,Ltd

Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing, Fuzhou, Fujian, P. R.China

China

Tobidex

VD-28242-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Dexamethasone sodium phosphate

BP2010

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Waisan

VD-28243-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Eperisone HCl

JP16

Kunshan Research Institute of Pharmaceutical & medical Industry Co., Ltd.

South Wuson jiang Bridge, Kunnan Road, Zhangpu Distric, Kunshan, Jiangsu, China.

China

Zolgyl

VD-28244-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Spiramycin

EP8

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China.

China

Glucose 5%

VD-28252-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Glucose monohydrate

USP 38

Roquette Freres

1, Rue De La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

Glycine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Cysteine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Lysine Acetate

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Tryptophan

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Tyrosine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa-Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Alanine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Arginine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Aspartic acid

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Glutamic Acid

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Histidine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Isoleucine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Leucine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Methionine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Phenylalanine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Proline

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Serine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Threonine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amiparen 5

VD-28286-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Valine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Cysteine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Methionine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Tryptophan

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Tyrosine

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Japan

1-1 Kyowa Cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 7478522- Japan

Japan

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Alanine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Arginine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Aspartic acid

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Glutamic Acid

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Histidine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Isoleucine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Leucine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Lysine Acetate

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

Japan

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Phenylalanine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Proline

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Serine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Threonine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Kidmin

VD-28287-17

19/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN OTSUKA OPV

L-Valine

NSX

Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd, China

No. 158 Xintuan Road, Quingpu Industrial Zone, Shanghai 201707 China

China

Amaryl

VD-28318-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Glimepiride

NSX

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Germany

Germany

Amaryl

VD-28319-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Glimepiride

NSX

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Germany

Germany

Décontractyl

VD-28320-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited (Unit-II)

Plot No: 222 to 224 & 235 to 237, Phase- II, IDA Pashamylaram, Medak (District)- 502319, Telangana, India.

India

Décontractyl

VD-28321-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited (Unit-II)

Plot No: 222 to 224 & 235 to 237, Phase- II, IDA Pashamylaram, Medak (District)- 502319, Telangana, India.

India

Paracetamol Sanofi

VD-28323-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Paracetamol (Acetaminophen)

EP 8.6

Anqiu Lu’an Pharnaceutical Co., Ltd.

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China.

China

Paracetamol Sanofi

VD-28323-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Paracetamol (Acetaminophen)

EP 8.6

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd.

8, Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185.

china

Telfast HD

VD-28324-17

19/09/2022

Công ty Cổ Phần Sanofi Việt Nam

Fexofenadine hydrochloride

EP 8.6

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Germany

Germany

Aldozen

VD-28326-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

α- Chymotrypsin

USP34

Shanghai Linzyme Biosciences LTD.

688-10, Minshen Rd, Xinqiao, Songjiang Shanghai 201612, China.

china

Bonenic

VD-28327-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Cholecalciferol

USP39

BASF South East Asia Pte. LTD

7 Temasek Boulevard, #35-01, Suntec Tower One, Singapore 038987, Singapore.

India

Bonenic

VD-28327-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Alendronate sodium trihydrat

USP39

Ipca Laboratories Limited

International House 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (W), Mumbai 400 067- India.

India

Cardipino 80/12,5

VD-28328-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Valsartan

USP34

Quimica Sintetica, S.A

28805 Alcalá de Henares, Spain.

Spain

Cardipino 80/12,5

VD-28328-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Hydrochlorothiazide

USP34

CTX Life Sciences PVT. Ltd

Block No: 251 -252, Sachin Magdalla Road GIDC- Sachin, Surat (Gujarat) India

India

DI-ANTIPAIN

VD-28329-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Paracetamol

BP2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., LTD

No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China. Tel: 86-536-4386559

China

EXIDAMIN

VD-28330-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Escitalopram Oxalate

USP36

SMILAX LABORATORIES LTD

PLot No. 12/A, phse- III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500055 India

India

LAMOTRIGIN SPM 50

VD-28331-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Lamotrigine

BP2013

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co Ltd

Yuedong road, Paojiang industrial zone, Shaoxing, Zhejiang 312071

China

MEBAMROL

VD-28332-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Clozapine

USP36

Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd- India

Guotai mansion Mid. Renmin Rd, Zhangjiagang, Jiangsu

China

MYPARA 250

VD-28333-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Paracetamol

BP2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., LTD

No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China.

China

OMINIVASTIN

VD-28334-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Quetiapine Fumarate

USP 38

ZCL Chemical Limited

Plot No. 3102/B G.I.D.C., Ankleshwar- 393 002, Gujarat- India.

India

PIRIZATAM

VD-28335-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Cinnarizine

BP2013

Megafine Pharma(P) Ltd

201 Lakhmapur, Dindori, Nashik-422 202

India

PIRIZATAM

VD-28335-17

19/09/2022

Công ty cổ phần SPM

Piracetam

BP2013

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry CO., Ltd

No.58 Changxi Road, Jingdezhen, Jiangxi Province, China.

China

Taphenplus 325

VD-28440-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Taphenplus 500

VD-28441-17

19/09/2022

Công ty CP DP Sao Kim

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‘an Pharmaceutical Co., Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

ARTREIL

VD-28445-17

19/09/2022

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Diacerein

IP 2010

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

BISNOL

VD-28446-17

19/09/2022

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Tripotassium dicitrato bismuthat (T.D.B)

CP 2010

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

BOURABIA-4

VD-28447-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Thiocolchicosid

IP 2014

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

BOURABIA-8

VD-28448-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Thiocolchicosid

IP 2014

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

CAPTOPRIL

VD-28449-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Captopril

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

CERAHEAD-F

VD-28450-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Piracetam

EP 8.0

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

COURTOIS-20

VD-28451-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Rosuvastatin calcium

IP2010

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

DESRATEL

VD-28452-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Desloratadin

NSX

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

DIVASER

VD-28453-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Betahistin dihydroclorid

USP 36

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

DRYCHES

VD-28454-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Dutasterid

USP 38

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

EDUAR

VD-28455-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Nevirapin

USP 38

ANHUI BIOCHEM UNITED PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

No.6 Chuangxin Avenue, Zone B, Economic Developmet Area, Taihe (236604), Anhui, China.

China

FLODILAN

VD-28456-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Glimepirid

USP 38

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064,

India

FLODILAN-2

VD-28457-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Glimepirid

USP 35

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

FRANILAX

VD-28458-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Furosemid

BP 2013

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

FRANILAX

VD-28458-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Spironolacton

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

GIVET-10

VD-28459-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Montelukast sodium

IP 2010

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

GUARENTE-16

VD-28460-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Candesartan cilexetil

USP 35

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

GUARENTE-8

VD-28461-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Candesartan cilexetil

USP35

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

HUETHER-50

VD-28463-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Topiramat

USP 35

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

ISAIAS

VD-28464-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Diosmin

EP 7.0

XIAMEN NEORE CHEMICAL CO., LTD.

Địa chỉ: Unit A, Room 1205, No. 1118 Xiahe Road, Siming District, Xiamen, China.

China

JAVIEL

VD-28465-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Diacerein

IP2010

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

JEWELL

VD-28466-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Mirtazapine

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

JIRACEK

VD-28467-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Esomeprazol magnesium dihydrate

USP 39

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

KAUSKAS-100

VD-28468-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Lamotrigin

USP 39

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra,

India

KEIKAI

VD-28469-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Melatonin

BP 2014

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

LAKCAY

VD-28470-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Raloxifen HCl

USP 38

JINAN HONGFANGDE PHARMATECH CO., LTD.

F Bldg, 750#, Shunhua Rd, New&High-tech Zone, Jinan, Shandong, China 250101

China

LAVEZZI-5

VD-28471-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Benazepril hydroclorid

USP 36

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

MANDUKA

VD-28472-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Flavoxat HCL

EP 8.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

MECOB-500

VD-28473-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Mecobalamin

JP XVI

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd.

Wangyuan Economic Zone, Yongning County Zinchuan Ningxia, China

China

METAZREL

VD-28474-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Trimetazidin dihydroclorid

JP XVI

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

NASRIX

VD-28475-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Simvastatin

USP 38

PRISUN PHARMACHEM CO.,LTD

Địa chỉ: RM 1104, Zhoushan Haizhongzhou International Square, No.338, Xingpu Avenue, Donggang Street, Putuo District, Zhoushan City, China

China

NASRIX

VD-28475-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Ezetimibe

NSX

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

OMAG-20

VD-28476-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Omeprazol magnesium

USP 36

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

OZZY-40

VD-28477-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Pantoprazol sodium sesquihydrat

USP 38

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

Địa chỉ: 101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

PAROKEY

VD-28478-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Paroxetin hydroclorid

EP 7.0

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Địa chỉ: Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

PAROKEY-30

VD-28479-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Paroxetin hydroclorid

EP 7.0

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO.,LTD

Địa chỉ: Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

PASQUALE-50

VD-28480-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Cilostazol

USP 38

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

PUYOL

VD-28481-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Danazol

USP 38

OCEANIC PHARMACHEM PVT.LTD.

329, A-Z Industrial Estate, G. Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India

India

REINAL

VD-28482-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Flunarizin dihydroclorid

EP 7.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

SALGAD

VD-28483-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Fluconazole

USP 38

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

SEKAF

VD-28484-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Citicolin sodium

CP 2010

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

TROPEAL

VD-28485-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Mupirocin

USP 38

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China.

China

TROZIMED

VD-28486-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Calcipotriol monohydrat

EP 7.0

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

VASLOR-40

VD-28487-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Atorvastatin calcium trihydrat

USP 39

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No.189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

WRIGHT-F

VD-28488-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Imidapril hydroclorid

JP XVII

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

ZHEKOF-HCT

VD-28489-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Hydroclorothiazid

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

ZHEKOF-HCT

VD-28489-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Telmisartan

BP 2013

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

ZUIVER

VD-28490-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Ursodeoxycholic acid

EP 7.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

DIFELENE 50 MG

VD-28618-17

19/09/2022

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Diclofenac sodium

BP 2013

Amoli Organics Pvt., Ltd

Plot No.322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C., Vapi-396 195. Gujarat

India

Sara for children

VD-28619-17

19/09/2022

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Paracetamol

USP 36

Mallinckrodt Raleigh Pharma Plant

8801 Capital Boulevard Raleigh, North Carolina USA 27616-3116

USA

Tiffy syrup

VD-28620-17

19/09/2022

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Phenylephrin HCl

USP34

BASF pharma Chemikkalien GmbH&Co KG

32419 Minden

Germany

Tiffy syrup

VD-28620-17

19/09/2022

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Chlorpheniramin maleat

USP37

Kongo Chemical Co., Ltd.

No.3 Himata, Toyama, 930-0912- Japan

Japan

Tiffy syrup

VD-28620-17

19/09/2022

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Paracetamol

USP37

Zhejiang kangle pharmaceutical Co Ltd

208 Qujiang road, economic technique develop zone, wenzhou, Zhejiang

China

Captopril 25 mg

VD-27699-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Danapha

Captopril

USP 38

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, Pr China.

China

Levocetirizin 5mg

VD-27701-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Danapha

Levocetirizin Dihydroclorid

IP 2010

Supriya Lifescience Limited

207/208 Udyog Bhavan, Sonawada Road Goregoan [E], Mumbai - 400 063 India

India

Magnesi - B6

VD-27702-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Danapha

Pyridoxin Hydroclorid

BP 2015

Huazong Pharmaceutical Co., Ltd

No.71 West Chunyuan Road, Xiangyang, Hubei, China

China

Comvir APC

VD-27763-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lamivudine

USP 38

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd.

Industrial Zone, Shenze (No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province - 052560, China)

China

Maxxcardio - p 150

VD-27765-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Propafenone Hydrochloride

USP 39

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Fanyang, Sanjie Economic Zone, Shengzhou, Zhejiang

China

Maxxcardio - p 300

VD-27766-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Propafenone Hydrochloride

USP 39

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Fanyang, Sanjie Economic Zone, Shengzhou, Zhejiang

China

Maxxcardio-L 20

VD-27767-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lisinopril Dihydrat

EP 8.4

Hetero Drugs Limited.

Survey No. 213, 214 &255, Jinnaram Mandal, Medak District, India- 502 313, Bonthapally Village, Andhra Pradesh.

India

Maxxcardio-L 20 Plus

VD-27768-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lisinopril Dihydrat

EP 8.4

Hetero Drugs Limited.

Survey No. 213, 214 &255, Jinnaram Mandal, Medak District, India- 502 313, Bonthapally Village, Andhra Pradesh.

India

Maxxcardio-L 20 Plus

VD-27768-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Hydrochlorothiazide

EP 8.0

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, Pr China

China

Maxxcardio-L 5

VD-27769-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lisinopril Dihydrat

EP 8.4

Hetero Drugs Limited.

Survey No. 213, 214 &255, Jinnaram Mandal, Medak District, India- 502 313, Bonthapally Village, Andhra Pradesh.

India

Maxxhepa urso 150

VD-27770-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Ursodeoxycholic Acid

EP 8.0

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Fanyang, Sanjie Economic Zone, Shengzhou, Zhejiang

China

Maxxmucous-AC 200

VD-27771-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Acetylcysteine

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’Zhou City, Hubei, China

China

Maxxmucous-CC 200

VD-27772-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Carbocisteine

EP 8.0

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’Zhou City, Hubei, China

China

Maxxmucous-CC 375

VD-27773-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Carbocisteine

EP 8.0

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’Zhou City, Hubei, China

China

Maxxneuro - LT 500

VD-27774-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Levetiracetam

EP 8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Maxxprolol 5

VD-27775-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Bisoprolol Fumarate

EP 8.0

Aurobindo Pharma Limited

Unit-1, Survey No. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India

India

Neo-Maxxacne T 10

VD-27776-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Isotretinoin

USP 36

Iffect Chemphar Co., Ltd.

38/F, International Science & Technology Building, 3007 Shennan Road, Futian District, Shenzhen 518033, P.R. China

China

Neo-Maxxacne T 20

VD-27777-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Isotretinoin

USP 36

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Suite A2, 15/ G Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hongkong, P. R. China

China

Sosallergy

VD-27778-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Desloratadine

EP 8.0

Glenmark Generics Limited

Plot No. 3109-C, G.I.D.C. Industrial Estate Bharuch, India- 393 002 Ankleshwar, Gujarat

India

Sosallergy

VD-27779-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Desloratadine

EP 8.0

Morepen Laboratories Limited

Village Maukhane, Panvanco, Dist Solan, (H.P) India 173 220.

India

Sosdol Fort

VD-27780-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Diclofenac Potassium

BP 2013

Aarti Drugs Limited.

Plot No. G-60, Midc Industrial Area, Tarapur, Thane District - 401506, Maharashtra - India

India

Soshydra

VD-27781-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Racecadotril

EP 8.0

Shandong Boyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

Qiangjin Street, Jibei Economic Development Zone, Jiyang County, Jinan City, 251400, Shandong, China

China

Soslac G3

VD-27782-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Betamethason Dipropionate

BP 2013

Unimax Laboratoties Ptv. Ltd.

W/50 (B), M.I.D.C., Tarapur Boisar, Dist. Thane, Maharashtra, India.

India

Soslac G3

VD-27782-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Clotrimazole

BP 2013

Jitan Zhongxing Pharmaceutical Chemical Co., Ltd

No.12, Houyang Chemical Park, Jincheng Towns, Jintan, Jiangsu, China

China

Soslac G3

VD-27782-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Gentamicin Sulfate

DĐVN IV

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, Shandong, China

China

Usabetic VG 50

VD-27783-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Vildagliptin

NSX

Nutra Specialities Private Limited

Survey No. 69, Chandrapadiya Village, Vinjamur Mandal, Nellore District - 524 228, Andhra Pradesh, India.

India

Usalukast 5

VD-27784-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Montelukast Sodium

USP 38

Morepen Laboratories Limited

Village Maukhane, Panvanco, Dist Solan, (H.P) India 173 220.

India

Cefuroxim 500

VD-27836-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cefuroxim Axetil

USP 34

Nectar Lifesciences Ltd.

Office: Saidpura Tehsil - Derabassi, Mohali, India; Factory: S.C.O. 38,39, Sector 9-D, Chandigarh,160 003, India

India

Ceplorvpc 125

VD-27837-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cefaclor Monohydrat

USP 36

Dsm Sinochem Pharmaceuticals Zibo Co., Ltd

Gongye Road, High & New Technology Industrial Development Zone, Zibo Shandong, China

China

Cortebois

VD-27838-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Dexamethason Acetat

USP 36

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd

No. 1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Diclofenac 50

VD-27839-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Diclofenac Sodium

BP 2013

Suzhiu Leader Chemical Co. Ltd.

6, Jinshan Road, New District, Suzhou, China

China

Pabemin 325

VD-27840-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 36

Mallinckrodt Inc.

8801 Capital Boulevard, Raleigh, Nc 27616, Usa

Usa

Pabemin 325

VD-27840-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Clorpheniramin Maleat

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd

207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road Goregoan (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India.

India

Telmisartan 40

VD-27841-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Telmisartan

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd

Chuannan Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016, China

China

Valsartan 80

VD-27843-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Valsartan

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd

Chuannan Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016, China

China

Acemetin

VD-27875-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Acetylcysteine

USP 35

Wuhan University Hoyo Co., Ltd.

399 Luoyu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan, Hubei

China

Arthledin

VD-27876-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Nabumetone

USP 35

Divi’S Laboratories Limited

Unit 1, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District, Andhra Pradesh 508 252

India

Aukamox 250

VD-27877-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicillin Trihydrate

DĐVN IV

Dsm Anti- Infectives India Limited

Village -Toansa, Nawanshahr - 144 521, Punjab, India

India

Aukamox 250

VD-27877-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Clavulanate Potassium With Silicon Dioxide 1:1

EP 7

Ckd Bio Corporation

Ckd Building, 8, Chungjeong-Ro, Seodaemun-Gu, Seoul, Korea

Korea

Cardesartan 8

VD-27878-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Candesartan Cilexetil

JPXVI

Aurobindo Pharma Limited

Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad - 500 038, Andhra Pradesh - India

India

Cetamvit

VD-27879-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Piracetam

BP 2013

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd

No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, China

China

Eurogyno

VD-27881-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Neomycin Sulfate

USP 35

Yichang Sanxia Pharmaceutical Co., Ltd

No.48, Binjiang Road, Yichang City, Hubei Province

China

Eurogyno

VD-27881-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Polymyxin B Sunfate

USP 35

World (Jiangsu) Industrial Co., Ltd

No. 56, Renmin (M) Road, Tinghu, Ancheng, Jiangsu, China

China

Eurogyno

VD-27881-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Nystatin

DĐVN IV

Antibiotice

Sediul Central Antibiotice Str. Valea Lupului Nr.1, Iasi 707410, Romania

Romania

Fahado extra

VD-27882-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, Pr. China

China

Fahado extra

VD-27882-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Caffeine Anhydrous

DĐVN IV

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd

No, 14, Dongyi Road, Zibo, Shandong, China

China

Fevintamax

VD-27883-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Ferrous Fumarate

USP 38

Ferro Chem Industries

National High Way No.8, Dist Kheda, Nadiad, Dumral - 387 355 Gujarat, India.

India

Fevintamax

VD-27883-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Acid Folic

USP 38

Xinfa Pharmaceutical Co. Ltd.

No. 1 Tongxing Road, Kenli County Dongying, Shandong Sheng 257500 China

China

Greenramin

VD-27884-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Iron Protein Succinylate

NSX

Shreeji Pharma International

Ff/10, Narsinghdham Complex, Sangam Chararasta, Harni Road, Vadodara - 390018, Gujarat, India

India

Kamicingsv

VD-27885-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Clindamycin Hydrocloride

USP 35

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd

No. 143 Gonye Road, Nanyang, China

China

Mezapentin 600

VD-27886-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Gabapentin

USP 38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd.

Zhejiang Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China

China

Perindopril 4mg

VD-27887-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Perindopril Erbumine

BP 2013

Aarti Industries Limited

Unit-Iv, Plot No.E/50,Midc, Tarapur, Boisar, Dist: Thane, Pin- 40156.Maharashtra, India

India

Tranfaximox 375

VD-27888-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicillin Trihydrate

DĐVN IV

Dsm Anti- Infectives India Limited

Village -Toansa, Nawanshahr - 144 521, Punjab, India

India

Tranfaximox 375

VD-27888-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Clavulanate Potassium With Microcrystalline Cellulose 1:1

BP 2013

Ckd Bio Corporation

Ckd Building, 8, Chungjeong-Ro, Seodaemun-Gu, Seoul, Korea

Korea

Aguzar 400

VD-27924-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Etodolac

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

Usa

Albevil

VD-27925-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ibuprofen

USP 38

Basf South East Asia Pte Ltd.

33 Tuas Avenue 11 Singapore 038987

Singapore

Ampetox

VD-27926-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Almagate

BP 2014

Tomita Pharmaceutical Co.,Ltd

85-1. Maruyama, Akinokami, Seto- Cho, Naruto, Tokushima 771-0360, Japan

Japan

Bamyrol 150 Sol

VD-27927-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Acetaminophen

USP38

Mallinckrodt Pharmaceuticals

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, Raleigh, Nc 276-3116, Mỹ

Usa

Cragbalin 75

VD-27928-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pregabalin

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V). Pochampally (M), Nalgonda (Dist) - India

India

Femancia

VD-27929-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Folic Acid

USP 35

Xinfa Pharmaceutical Co. Ltd

No.1 Tongxing Road, Kenli County, Dongying City, Shandong Province, 257500 China.

China

Femancia

VD-27929-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ferrous Fumarate

USP 35

Salvi Chemical Industries Ltd

Plot No. E-90, 93, 94, 95, 131 Midc, Tarapur - Boisar, Dist Thane - Maharashtra, India

India

Gludotine

VD-27930-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Mequitazine

JP XVII

Shanghai Boyle Chemical Co., Ltd

No. 3802 Shengang Rd, Xinfei Corporation Home, Songjiang District, Shanghai,201611, China

China

Kuzbin

VD-27932-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Flavoxate Hydrochloride

USP 35

Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.

(1) Rm.#903 Chong Kun Dong Bldg, 368, 3-Ka Chungjong-Ro, Sodaemun-Ku, Seoul, 120-756, Korea.

(2) 345-6 Silok- Dong, Asan-Si, Chungcheongnamdo, 336-020, Korea

Korea

Kuztec 10

VD-27933-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Baclofen

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

USA

Kuztec 20

VD-27934-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Baclofen

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

USA

Medibivo sol

VD-27935-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bromhexine Hydrochloride

EP 8.0

Orex Pharma Pvt. Ltd.

Plot No. N-31, Additional Midc, Anandnagar, Ambermath, Dist. Thane - 421506, ẤN Độ

India

Medi-Calcium

VD-27936-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ascorbic Acid

BP 2014

Hangzhou Dingyan Chem Co., Ltd.

Xiasha 571, 19Th Street E-Commerce 4A 601-602, Jianggan Area, Hangzhou, Zhejiang, China

China

Medi-Calcium

VD-27936-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Calcium Carbonate

USP 38

American Pharmaceutical & Health Products, Inc

2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, Ga 30041, Usa

USA

Medi-Calcium

VD-27936-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

L-Lysine Monohydrate

NSX

Shiziazhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd

Jiacun, Xingan, Gaocheng, Shijiazhuang, 052160, China

China

Medi-prothionamide

VD-27938-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Prothionamide

JP XVI

Taj Pharmaceuticals Ltd

No.B/134, Oshiwara Industrial Centre, Link Road, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra 400104, India

India

Medytorphan 15

VD-27939-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Dextromethorphan Hbr

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

USA

Mirenzine 10

VD-27940-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Flunarizine Dihydrocloride

BP 2013

Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd.

No.55 Way Of Qilu Road, Weihai Eco.& Tech. Development Zone, Shandong, China

China

Mycotrova 1000

VD-27941-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Methocarbamol

USP 38

Gallipot, Inc

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

USA

Putiyol

VD-27942-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ivermectin

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, Mn 55120 - Usa

USA

Racediar 30

VD-27943-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Racecadotril

EP 7.0

Shan Dong Boyuan Pharmaceutical Co.,Ltd

Qiangjin Street, Jibei Economic Development Zone, Jiyang County, Jinan City, 251400, Shandong, China

China

Reamenton 500

VD-27944-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Nabumetone

USP38

Wuhan Hengheda Pharm Co., Ltd.

Wuhan Private Science And Technology Park, Wuhan, China

China

Vesitis

VD-27945-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Eperisone Hydrochloride

JP XVI

The Kunshan Research Institute Of Pharmaceutical And Chemical Industry Co., Ltd.

South Wusonjiang Bridge, Kunnan Road, Zhangpu District, Kunshan, Jiangsu, China

China

Gefbin

VD-27946-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ebastine

BP 2016/ EP 8.0 + TC NSX

Bal Pharma Limited

61-B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore - 560 099, India

India

Posisva 20

VD-27947-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pravastatin Sodium

EP 8.0

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary

Hungary

Posisva 80

VD-27948-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pravastatin Sodium

EP 8.0

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary

Hungary

Hemol 750mg

VD-27983-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Methocarbamol

USP 38

Gennex Laboratories Limited

Survey No.133, Ida Bollaram Jinnaram Mandal Medak District - 502 325 Andhra Pradesh, India

India

Kitno

VD-27984-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Calci Carbonat

USP 38

Ningbo Pangs Chem Int’L Co., Ltd.

Floor 21, Building No.11, Xin Tian Di,No.689 Shi Ji Road,Ningbo China

China

Orgynax 100mg

VD-27985-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Cefpodoxime Proxetil

USP 38

Aurobindo Pharma Ltd

Plot Nos 79 - 91, I.D.A, Chemical Zone, Pashamylaram, Patancheru, Mandal, Medak Dist. A.P. India

India

Ormagat

VD-27986-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Glucosamin Sulfat Natri Clorid

USP 34

Zhejiang Tiantai Sanxin Chemical Co., Ltd

Room 2106, Shangchengxingzou, No.238 Renminzhong Road, Changsha, Hunan, China.

China

Ormyco 120mg

VD-27987-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Fexofenadin Hcl

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38, India

India

SKDOL FORT

VD-27988-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Paracetamol

USP 34

Mallinckrodt Inc

675 Mcdonnell Blvd St. Louis, Mo 63134

USA

SKDOL FORT

VD-27988-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Ibuprofen

USP 36

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd

East. Chemical Zone Of Zibo High & New Technology Development Zone, Zibo, Shandong, P.R. China

China

Smodir-DT

VD-27989-17

19/09/2022

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Cefdinir

JP 17

Covalent Laboratories Private Limied

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296 Telangana. India.

India

Acneskinz

VD-28098-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Isotretinoin

USP 38

Taizhou Hengfeng Pharmaceutical & Chemical Co.,Ltd

Shuiyang Chemical Development Zone, Linhai, China

China

Ebastine 10 mg

VD-28099-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Ebastine

BP 2013

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad - 500 038 Andhra Pradesh, India

India

Famotidin 40 mg

VD-28100-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Famotidine

USP 28

Tonira Pharma Limited

Plot No.4722, P.B.No.21, Gidc, Ankleshwar - 393 002.

India

Fasstest

VD-28101-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefradine

USP 34

Ncpc Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd

No.18, Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R.China

China

Haloperidol

VD-28102-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Haloperidol

USP 37

Rpg Life Sciences Limited.

25, M.I.D.C. Land, Thane-Belapur Road, Navi Mumbai 400705, India

India

Ingaron 100 DST

VD-28103-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefpodoxime Proxetil

USP 37

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296. Andhra Pradesh, India

India

Stacetam 3g

VD-28104-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Piracetam

EP 7.0

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Poland

Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Poland

Poland

Atorvastatin 10 mg

VD-28160-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Atorvastatin Calcium Trihydrate

BP 2014

Dsm Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited

Formerly Known As Dsm Anti-Infectives India Limited Cin- U24231Pb1993 Ptc023090 Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt, Nawanshahr 144533, Punjab

India

Motimilum

VD-28162-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Domperidon Maleat

BP 2016

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38,India

India

Phazandol

VD-28163-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng( Group) Pharmacetical Co,Ltd.

368 Jianshe, Hengshui City, Hebei Province, China

China

Phazandol Extra

VD-28164-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng( Group) Pharmacetical Co,Ltd.

368 Jianshe, Hengshui City, Hebei Province, China

China

Phazandol Extra

VD-28164-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Caffeine

BP 2014

Cspc Innovation Pharmacetical Co.,Ltd

No.36 Fuqiang Western Road Luancheng County Shijiazhuang City Hebei Province China

China

Kalimate

VD-28402-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Calci Polystyren Sulfonat

JP XVI

Kowa Company, Ltd., Mohka Plant

21-1 Matuyama-Cho, Mohka, Tochigi, Japan

Japan

Magovite

VD-28443-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Magnesium Lactate Dihydrate

BP 2014

American Pharmaceutical & Health Products, Inc

2240 Stoney Point Farm Rd Cumming, 30041-7868 United States

Usa

Magovite

VD-28443-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pyridoxine Hydrochloride

BP 2014

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’Anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Cefoperazon 2g

VD-28492-17

19/09/2022

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Cefoperazone Sodium Sterile Usp

USP 38

Aurobindo Pharma Ltd.

Plot No. 2, Maitri Vihar, Ameerpet, Hyderabad -500038, Andhra Pradesh, India

India

Ceftriaxon 2g

VD-28493-17

19/09/2022

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Sterile Ceftriaxone Sodium

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmeceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia Town, Licheng Dist, Jinan.

China

Ceftriaxon 500

VD-28494-17

19/09/2022

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Sterile Ceftriaxone Sodium

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmeceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia Town, Licheng Dist, Jinan.

China

Cephalothin 2g

VD-28495-17

19/09/2022

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Cephalothin Sodium

USP 36

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd

No. 9, East Jiaotong Road, Lili Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu, P.R.C

China

Cephalothin 500

VD-28496-17

19/09/2022

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Cephalothin Sodium

USP 36

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd

No. 9, East Jiaotong Road, Lili Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu, P.R.C

China

Cistinmed

VD-28497-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

L-Cystine

EP 8.0

Ningbo Haishuo Biotechnology Co., Ltd

597#, Wanlong Road, Chengdong Industrial Zone, Xiangshan, Ningbo.

China

Cistinmed

VD-28497-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Pyridoxine Hydrochloride

EP 7.5

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le’Anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300.

China

Deraful

VD-28498-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited

Office: P.B.No. 1911, B-5 Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 500 018. Factory: Plot No. 222 To 224 & 235 To 237, Phase - Ii, Ida Pashamylaram - 502319, Medak Dist.

India

Glodia 10

VD-28499-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Rosuvastatin Calcium

EP 8.4

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

B/2, Mahalakshmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026. Factory: Plot No 141- 143/160-165/170- 172, Chandramouli Sahakari, Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Mohol, Dist. Solapur, 413213, Maharashtra,

India

Glomedrol 16

VD-28500-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Methylprednisolone

USP 38

Hangzhou Utanpharma Biology Co., Ltd.

Block D, 20F, Tianyuan Building, No.508, Wensan Rd, 310013, Hangzhou Zhejiang, China.

China

Glotasic extra

VD-28501-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Paracetamol (Acetaminophen)

EP 6.0

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185.

China

Glotasic extra

VD-28501-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Ibuprofen

EP 7.0

Albemarle Corporation

725 Cannon Bridge Road Orangeburg, South Carolina (U.S.A) 29115

Usa

Gloxicam

VD-28502-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Piroxicam

USP 34

Jintan Qianyao Pharmaceutical Raw Material Factory

88#Zhuangcheng, Baita Town, Jintan Changzhou Jiangsu 213214.

China

Loraar 25

VD-28503-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Losartan Potassium

USP 38

Dr. Reddy‘S Laboratories Ltd.

Plot No. 428 V Coop Industrial Estate, Jeedimetia, Hyderabad-500055, India

India

Moridmed

VD-28504-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Mosapride Citrate Hydrate

JP 16

Sharon Bio- Medicine Ltd.

W-34&34/1, Midc, Taloja, Dist-Raigad, Maharashtra, India.

India

Naburelax 750

VD-28505-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Nabumetone

EP 8.0

Ipca Laboratories Limited.

P.O. Sejavta Dist. Ratlam - 457 002 Madhya Pradesh.

India

Nixazide

VD-28506-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Nifuroxazide