Công văn 4082/TCT-CS

Công văn số 4082/TCT-CS về việc kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4082/TCT-CS kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4082/TCT-CS
V/v: kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners

Trả lời công văn số 123/BIVM –CV ngày 21/9/2007 của Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners về việc kê khai, nộp thuế cho Quỹ đầu tư nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán hướng dẫn: “ Các tổ chức khác, bao gồm quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có mở tài Khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, các tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức nêu tại tiết 2.1, Điểm 2, Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC) thực hiện nộp thuế TNDN theo phương pháp khoán như sau:

- Đối với chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại Điểm chuyển nhượng.

- Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời Điểm nhận lãi”…

Đối với tổ chức đầu tư là quỹ đầu tư của nước ngoài, tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam chỉ mở tài Khoản tại Việt Nam để đầu tư chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài mở tài Khoản đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNDN và thay mặt tổ chức đầu tư kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điểm 3 Thông tư này”.

Trường hợp của Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners ký hợp đồng quản lý với các Quỹ đầu tư nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và theo đó, các Quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua một tài Khoản đầu tư được mở tại một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Căn cứ hướng dẫn trên, Ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài mở tài Khoản đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNDN với mức 0,1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời Điểm chuyển nhượng và 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi nhận được) tại thời Điểm nhận lãi. Đồng thời, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm thay mặt Quỹ đầu tư nước ngoài kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh Quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4082/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4082/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2007
Ngày hiệu lực02/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4082/TCT-CS kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4082/TCT-CS kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4082/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành02/10/2007
        Ngày hiệu lực02/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4082/TCT-CS kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4082/TCT-CS kê khai, nộp thuế cho quỹ đầu tư nước ngoài

           • 02/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực