Công văn 4090/GSQL-GQ1

Công văn 4090/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4090/GSQL-GQ1 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4090/GSQL-GQ1
V/v thực hiện công văn số 5339/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2347/HQLS-GSQL ngày 04/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc thực hiện công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc hướng dẫn ghi nhận các thông tin nghi vấn về lô hàng trên biên bản bàn giao theo hướng dẫn tại điểm d mục 1 công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2019 của Tổng cục Hải quan được áp dụng tại thời điểm kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc giám sát hàng hóa tại cửa khẩu nếu Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa có thông tin hoặc nghi ngờ về chất lượng, điều kiện nhập khẩu của lô hàng.

2. Về đơn vị tiếp nhận biên bản bàn giao và lô hàng, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b mục 1 công văn số 5787/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2019 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4090/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4090/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4090/GSQL-GQ1 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4090/GSQL-GQ1 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4090/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4090/GSQL-GQ1 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4090/GSQL-GQ1 2019 thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL kiểm soát máy móc nhập khẩu

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực