Công văn 4109/VPCP-KTTH

Công văn 4109/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4109/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện 2195/QĐ-TTg xây dựng phát triển hệ thống tài chính vi mô 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4109/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo định kỳ thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 51/TTr-NHNN ngày 13 tháng 5 năm 2016 về Báo cáo định kỳ của năm 2015 về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 2195/QĐ-TTg) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg trong đó tập trung phân tích, đánh giá cụ thể về các nhiệm vụ chưa hoàn thành của giai đoạn I (2011-2015) và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7193/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. Từ đó đề xuất các giải pháp và định hướng triển khai cho giai đoạn II (2016-2020), đảm bảo hoàn thành đy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ được giao.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành của giai đoạn I (2011-2015) và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7193/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; tích cực triển khai các nhiệm vụ của giai đoạn II (2016-2020), gửi đầy đủ, đúng hạn báo cáo về tình hình triển khai về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban công tác Tài chính vi mô;
- Nhóm CTTCVM VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của Th
ng, các Vụ: TH, V.III, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.C
ường

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4109/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4109/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4109/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện 2195/QĐ-TTg xây dựng phát triển hệ thống tài chính vi mô 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4109/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện 2195/QĐ-TTg xây dựng phát triển hệ thống tài chính vi mô 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4109/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4109/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện 2195/QĐ-TTg xây dựng phát triển hệ thống tài chính vi mô 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4109/VPCP-KTTH báo cáo thực hiện 2195/QĐ-TTg xây dựng phát triển hệ thống tài chính vi mô 2016

           • 30/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực