Công văn 411/BXD-TCCB

Công văn 411/BXD-TCCB về giải quyết chế độ chính sách cho người lao động do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 411/BXD-TCCB giải quyết chế độ chính sách cho người lao động


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 411/BXD-TCCB
V/v: giải quyết chế độ chính sách cho người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp

Ngày 04/9/2009, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 77/CV-TVXD của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn Công ty về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ, về việc này Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty Tư vấn xây dựng Tổng hợp trước kia là doanh nghiệp nhà nước, nhưng kể từ ngày 04/01/2007 Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp) và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Căn cứ theo Điều 2 - Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì tất cả cán bộ, viên chức của Công ty đều không thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Ngày 31/8/2009, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12232/BTC-TCDN hướng dẫn đối với các Công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ thì cho phép bổ sung đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để giải quyết lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hoá) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 cho các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ. Nhưng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp được chuyển đổi theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ (tại Quyết định số 1431/QĐ-BXD ngày 18/10/20006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp) nên cũng không thực hiện được theo văn bản số 12232/BTC-TCDN ngày 31/8/2009 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng đề nghị Công ty căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động... và các quy định hiện hành của nhà nước để giải quyết chế độ chính sách cho người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 411/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu411/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2009
Ngày hiệu lực14/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 411/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 411/BXD-TCCB giải quyết chế độ chính sách cho người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 411/BXD-TCCB giải quyết chế độ chính sách cho người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu411/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành14/09/2009
        Ngày hiệu lực14/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 411/BXD-TCCB giải quyết chế độ chính sách cho người lao động

         Lịch sử hiệu lực Công văn 411/BXD-TCCB giải quyết chế độ chính sách cho người lao động

         • 14/09/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/09/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực