Công văn 4116/VPCP-KTN

Công văn 4116/VPCP-KTN năm 2016 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 30/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4116/VPCP-KTN thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ thông báo 30/TB-VPCP 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4116/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tưng CP tại Thông báo s 30/TB-VPCP ngày 03/02/2016.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1598/UBND-QHKT ngày 16 tháng 3 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 3013/BCT-TTTN ngày 06 tháng 4 năm 2016), Văn hóa Thể thao và Du lịch (văn bản số 1191/BVHTTDL-KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2016), Giao thông Vận tải (văn bản số 3815/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 4 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 2812/BNN-TM ngày 08 tháng 4 năm 2016), Tài chính (văn bản số 4842/BTC-ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2016), Kế hoạch Đầu tư (văn bản số 2780/BKHĐT-LĐVX ngày 13 tháng 4 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 3282/BQP-TM ngày 13 tháng 4 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1372/BTNMT-TCQLDĐ ngày 19 tháng 4 năm 2016) và Xây dựng (văn bản số 702/BXD-QHKT ngày 21 tháng 4 năm 2016), trình Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Khi phê duyệt Quy hoạch chi Tiết khu vực đất dự án tại số 148 Giảng Võ và khu vực đất dự án tại Mễ Trì, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ để xác định chiều cao công trình xây dựng phù hợp; đồng thời bảo đảm mật độ xây dựng và dân số phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và của Thành phố Hà Nội.

2. Việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới tại khu vực Đông Anh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: VH, TT&DL, TN&MT, QP, XD, TC, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Ng
a (33).

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4116/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4116/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4116/VPCP-KTN thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ thông báo 30/TB-VPCP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4116/VPCP-KTN thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ thông báo 30/TB-VPCP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4116/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4116/VPCP-KTN thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ thông báo 30/TB-VPCP 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4116/VPCP-KTN thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ thông báo 30/TB-VPCP 2016

             • 30/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực