Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 4122/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 4122/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Căn cứ văn bản số 1666/TTg-KGVX ngày 06 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận dụng xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13290/BTC-TCDN ngày 6/11/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp theo công ty nhà nước hạng đặc biệt quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ như sau:

1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị xếp lương theo chức danh tương ứng của Bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng xếp lương theo chức danh tương ứng của Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

2/ Thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng ban kiểm soát) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương được hưởng phụ cấp chức vụ tương ứng với hạng được xếp.

3/ Việc chuyển xếp lương đối với các chức danh nêu tại điểm 1 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và theo nguyên tắc viên chức quản lý do cấp nào bổ nhiệm thì cấp đó quyết định xếp lương.

Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4122/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2008
Ngày hiệu lực12/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL

Lược đồ Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4122/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành12/11/2008
        Ngày hiệu lực12/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4122/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn xếp lương, phụ cấp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp

         • 12/11/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/11/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực