Công văn 4138/TCHQ-TXNK

Công văn 4138/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4138/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo vướng mắc về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu sau đó xuất khẩu sản phẩm tại chỗ. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thuộc đối tượng chịu thuế;

Căn cứ Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

Căn cứ khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.

Công văn này thay thế nội dung tại điểm 2 công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo);
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế (TC);
- Vụ Hợp tác quốc tế (BTC);
- Cục GSQL;
- Vụ Pháp chế;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4138/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4138/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4138/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế nhập khẩu


Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Công văn 4138/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế nhập khẩu
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu4138/TCHQ-TXNK
      Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
      Người kýNguyễn Dương Thái
      Ngày ban hành25/06/2019
      Ngày hiệu lực25/06/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4138/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4138/TCHQ-TXNK 2019 miễn thuế nhập khẩu

          • 25/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực