Công văn 4163/VPCP-KTTH

Công văn 4163/VPCP-KTTH năm 2016 về tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4163/VPCP-KTTH tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4163/VPCP-KTTH
V/v tiến độ thực hiện các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3920/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 5 năm 2016 về việc báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị định triển khai Luật Thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định triển khai thi hành Luật Thống kê (sửa đổi) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Quyết định s 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh Mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bn của Chính phủ, Th tướng Chính phủ quy định chi Tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 846/TTg-PL ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản quy định chi Tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc chậm trình Chính phủ ban hành các Nghị định triển khai thi hành Luật Thống kê (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn luật của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4163/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4163/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4163/VPCP-KTTH tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4163/VPCP-KTTH tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4163/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4163/VPCP-KTTH tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4163/VPCP-KTTH tiến độ thực hiện Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê 2016

           • 31/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực