Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1

Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 năm 2012 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2013 cho đối tượng do Bảo hiểm xã hội tỉnh khác phát hành thẻ Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2013 Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4169/BHXH-NVGĐ1
V/v đăng ký KCB ban đầu năm 2013 cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số 2889/BHXH-CSYT ngày 15/7/2010 về việc sửa đổi một số nội dung quy định tại Công văn số 5021/BHXH-CSYT ngày 31/12/2009.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xin thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại thành phố Hà Nội nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ năm 2013 như sau:

Danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu:

1. Danh sách các cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương (Phụ lục 1).

2. Các Bệnh viện thuộc bộ, ngành, thực hiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT thuộc phạm vi phục vụ của ngành hoặc có tiêu chuẩn theo qui định (Phụ lục 2).

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội không đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân trong những trường hợp phát hành thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT không có trong danh sách thông báo này.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXHVN (để báo cáo);
- BHXH Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- BHXH Bộ Công an (để phối hợp);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các quận, huyện, thị xã;
- Web BHXHTP Hà Nội;
- Lưu VT, NVGĐ1 (2 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hòa

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo công văn số 4169/BHXH-NVGĐ1 ngày 31 tháng 10 năm 2012)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2013

Danh sách các cơ sở KCBBHYT tuyến huyện và tương đương

TT

Tên cơ sở y tế

Địa chỉ

Mã KCB

I/

QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

1

PK 107 Tôn Đức Thắng

107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

01-020

2

PKĐK Kim Liên

B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa

01-021

3

TTYT Lao động (Bộ NN&PTNT)

16 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa

01-061

4

PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa)

Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa

01-064

II/

QUẬN HOÀNG MAI

 

 

1

PKĐK Lĩnh Nam

Phường Lĩnh Nam - Hoàng Mai

01-030

2

PKĐK Linh Đàm

Linh Đàm, Hoàng Mai

01-045

III/

QUẬN BA ĐÌNH

 

 

1

TTYT MT lao động công thương

99 Văn Cao, quận Ba Đình

01-044

2

PKĐK 50 Hàng Bún (TTYT quận Ba Đình)

50 Hàng Bún, Ba Đình

01-059

IV/

QUẬN CẦU GIẤY

 

 

1

PKĐKKV Nghĩa Tân (TTYT quận Cầu Giấy)

117 A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

01-073

2

PKĐKKV Yên Hòa (TTYT quận Cầu Giấy)

Tổ 49 P.Yên Hòa, Cầu giấy

01-078

V/

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

 

 

1

PKĐK 103 Bà Triệu (TTYT quận Hai Bà Trưng)

103 Bà Triệu, Hai Bà Trưng

01-024

2

PK Mai Hương

A1 ngõ Mai Hương, Hai Bà Trưng

01-070

VI/

QUẬN HOÀN KIẾM

 

 

1

PKĐK 26 Lương Ngọc Quyến (TTYT Hoàn Kiếm)

26 Lương Ngọc Quyến - Hoàn Kiếm

01-022

2

PKĐK 21 Phan Chu Trinh (TTYT Hoàn Kiếm)

21 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

01-057

3

Trung tâm Bác sĩ gia đình

50C Hàng Bài, Hoàn Kiếm

01-076

4

PKĐK 11 Phan Chu Trinh

11 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

01-081

VII/

QUẬN THANH XUÂN

 

 

1

TTYT Quận Thanh Xuân

Ngõ 282 Khương Đình, Thanh Xuân

01-074

VIII/

QUẬN LONG BIÊN

 

 

1

PKĐK GTVT Gia Lâm

481 Ngọc Lâm, Long Biên

01-054

2

PKĐK Sài Đồng (TTYT quận Long Biên)

Thị trấn Sài Đồng, Long Biên

01-067

3

TTYT Hàng không

Sân bay Gia Lâm, Long Biên

01-086

4

PKĐK trung tâm (TTYT quận Long Biên)

20 Quân Chính, Ngọc Lâm, Long Biên

01-092

IX/

QUẬN TÂY HỒ

 

 

1

PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám (TTYT quận Tây Hồ)

124 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

01-023

2

PK 695 Lạc Long Quân (TTYT quận Tây Hồ)

695 Lạc Long Quân, Tây Hồ

01-066

3

TTYT Sở Công Thương

Ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ

01-075

X/

THỊ XÃ SƠN TÂY

 

 

1

TTYT thị xã Sơn Tây

Số 1 Lê Lợi, Sơn Tây

01-836

2

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

234 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây

01-831

XI/

QUẬN HÀ ĐÔNG

 

 

1

Bệnh viện YHCT Hà Đông

99 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông

01-935

2

PKĐKKV Trung Tâm (TTYT quận Hà Đông)

57 Tô Hiệu, Hà Đông

01-832

3

PKĐKKV Phú Lương (TTYT quận Hà Đông)

Phường Phú Lương, Hà Đông

01-079

XII/

HUYỆN ĐÔNG ANH

 

 

1

PKĐK Miền Đông (TTYT huyện Đông Anh)

Xã Liên Hà, Đông Anh

01-084

2

PKĐK Khu vực I (TTYT huyện Đông Anh)

Xã Kim Chung, Đông Anh

01-085

3

PKĐK BV Nam Thăng Long (cơ sở 2)

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh

01-049

XIII/

HUYỆN SÓC SƠN

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn

01-032

2

PKĐK Trung Giã (TTYT huyện Sóc Sơn)

Xã Trung Giã - Sóc Sơn

01-033

3

PKĐK Kim Anh (TTYT huyện Sóc Sơn)

Xã Thanh Xuân - Sóc Sơn

01-034

4

PKĐK Xuân Giang (TTYT huyện Sóc Sơn)

Xã Xuân Giang, Sóc Sơn

01-171

5

PKĐK Minh Phú (TTYT huyện Sóc Sơn)

Xã Minh Phú, Sóc Sơn

01-107

6

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

01-080

XIV/

HUYỆN THANH TRÌ

 

 

1

PKĐKKV Đông Mỹ (TTYT huyện Thanh Trì)

Thôn 1B xã Đông Mỹ, Thanh Trì

01-012

2

Bệnh viện đa khoa Thanh Trì

Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì

01-029

XV/

HUYỆN TỪ LIÊM

 

 

1

Bệnh viện Nam Thăng Long

Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm

01-071

2

PKĐK khu vực Chèm (TTYT huyện Từ Liêm)

Xã Thụy Phương - Từ Liêm

01-083

3

PKĐK Cầu Diễn (TTYT huyện Từ Liêm)

Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm

01-091

XVI/

HUYỆN GIA LÂM

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

01-160

2

PKĐK Yên Viên (TTYT huyện Gia Lâm)

Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm

01-026

3

PKĐK Trâu Quỳ (TTYT huyện Gia Lâm)

1 Ngô Xuân Quảng -Trâu Quỳ - Gia Lâm

01-027

4

PKĐK Đa Tốn (TTYT huyện Gia Lâm)

Thuận Tốn - Đa Tốn - Gia Lâm

01-093

XVII/

HUYỆN CHƯƠNG MỸ

 

 

1

BVĐK huyện Chương Mỹ

120 Hòa Sơn,Thị trấn Chúc Sơn

01-823

2

PKĐKKV Xuân Mai (TTYT huyện Chương Mỹ)

Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ

01-100

3

PKĐKKV Lương Mỹ (TTYT huyện Chương Mỹ)

Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ

01-135

XVIII/

HUYỆN THƯỜNG TÍN

 

 

1

PKĐKKV Tô Hiệu (TTYT huyện Thường Tín)

Thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín

01-017

2

BVĐK huyện Thường Tín

Thị trấn Thường Tín, Thường Tín

01-830

XIX/

HUYỆN MÊ LINH

 

 

1

PKĐK Thạch Đà (TTYT huyện Mê Linh)

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

01-088

2

BVĐK huyện Mê Linh

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

01-099

XX/

HUYỆN ỨNG HÒA

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Vân Đình

Thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà

01-817

2

PKĐKKV Đồng Tân (TTYT huyện Ứng Hòa)

Xã Đồng Tân, Ứng Hòa

01-155

3

PKĐKKV Lưu Hoàng (TTYT huyện Ứng Hòa)

Xã Lưu Hoàng, Ứng Hòa

01-156

XXI/

HUYỆN MỸ ĐỨC

 

 

1

PKĐKKV An Mỹ (TTYT huyện Mỹ Đức)

Xã An Mỹ, Mỹ Đức

01-169

2

PKĐKKV Hương Sơn (TTYT huyện Mỹ Đức)

Xã Hương Sơn, Mỹ Đức

01-172

3

BVĐK huyện Mỹ Đức

Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức

01-825

XXII/

HUYỆN HOÀI ĐỨC

 

 

1

PKĐKKV Ngãi Cầu (TTYT huyện Hoài Đức)

Xã An Khánh, Hoài Đức

01-199

2

BVĐK huyện Hoài Đức

Thị trấn Trôi, Hoài Đức

01-824

XXIII/

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

 

 

1

PKĐKKV Liên Hồng (TTYT huyện Đan Phượng)

Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng

01-839

2

BVĐK huyện Đan Phượng

Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng

01-820

XXIV/

HUYỆN PHÚ XUYÊN

 

 

1

PKĐKKV Tri Thủy (TTYT huyện Phú Xuyên)

Xã Tri Thủy, Phú Xuyên

01-200

2

BVĐK huyện Phú Xuyên

Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

01-821

XXV/

HUYỆN BA VÌ

 

 

1

PKĐKKV Minh Quang (TTYT huyện Ba Vì)

Xã Minh Quang, Ba Vì

01-209

2

PKĐKKV Bất Bạt (TTYT huyện Ba Vì)

Xã Sơn Đà, Ba Vì

01-210

3

PKĐKKV Tản Lĩnh (TTYT huyện Ba Vì)

Xã Tản Lĩnh, Ba Vì

01-211

4

BVĐK huyện Ba Vì

Đồng Thái, Ba Vì

01-822

XXVI/

HUYỆN PHÚC THỌ

 

 

1

PKĐKKV Ngọc Tảo (TTYT huyện Phúc Thọ)

Xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ

01-037

2

BVĐK huyện Phúc Thọ

Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ

01-826

XXVII/

HUYỆN QUỐC OAI

 

 

1

PKĐKKV Hòa Thạch (TTYT huyện Quốc Oai)

Xã Hòa Thạch, Quốc Oai

01-212

2

BVĐK huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

01-827

XXVIII/

HUYỆN THẠCH THẤT

 

 

1

Trung tâm y tế Thạch Thất

Bình Phú, Thạch Thất

01-842

2

BVĐK huyện Thạch Thất

Kim Quan, Thạch Thất

01-828

XIX/

HUYỆN THANH OAI

 

 

1

PKĐKKV Dân Hòa (TTYT huyện Thanh Oai)

Xã Dân Hòa, Thanh Oai

01-048

2

BVĐK huyện Thanh Oai

Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai

01-829

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo công văn số 4169/BHXH-NVGĐ1 ngày 31 tháng 10 năm 2012)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2013

Danh sách các cơ sở KCBBHYT cần lưu ý đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

TT

Tên cơ sở y tế

Địa chỉ

Mã KCB

Đối tượng đăng ký KCB ban đầu

1

BV Giao thông vận tải trung ương

1194 Đường Láng, quận Đống Đa

01-010

Cán bộ ngành Giao thông vận tải

2

Bệnh viện Bưu Điện

Phố Trần Điền, Định Công, quận Hoàng Mai

01-009

Cán bộ thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) hoặc được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện.

3

TTYT Lao động Vinacomin

Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, quận Thanh Xuân

01-087

Cán bộ thuộc Tập đoàn Than & khoáng sản

4

Bệnh viện Xây dựng

Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân

01-055

Cán bộ thuộc Bộ Xây dựng

5

Bệnh viện Dệt May

454 Minh Khai, Hai Bà Trưng

01-065

Cán bộ thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam

6

Viện Y học hàng không

225 Trường Chinh, quận Thanh Xuân

01-018

Thân nhân sĩ quan quân đội, hưu trí quân đội (nhận đối tượng trên 15 tuổi)

7

Bệnh viện 354

120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

01-015

Thân nhân sĩ quan quân đội, hưu trí quân đội (nhận đối tượng trên 15 tuổi)

8

Bệnh viện 103

Km2 đường 70, quận Hà Đông

01-016

Thân nhân sĩ quan quân đội, hưu trí quân đội

9

Bệnh viện 105

Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây

01-819

Thân nhân sĩ quan quân đội, hưu trí quân đội (nhận đối tượng trên 6 tuổi)

10

Bệnh viện 19-8

Phố Trần Bình, Mai Dịch, quận Cầu Giấy

01-043

Thân nhân sĩ quan công an, công an hưu trí (nhận đối tượng trên 15 tuổi)

11

Bệnh viện YHCT Bộ Công an

Đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân

01-062

Thân nhân sĩ quan công an, hưu trí công an (nhận đối tượng trên 15 tuổi)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4169/BHXH-NVGĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2012
Ngày hiệu lực31/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2013 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2013 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4169/BHXH-NVGĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành31/10/2012
        Ngày hiệu lực31/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2013 Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4169/BHXH-NVGĐ1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2013 Hà Nội

             • 31/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực