Công văn 417/VPHĐBCQG-PL

Công văn 417/VPHĐBCQG-PL năm 2016 về một số công việc cần tiếp tục triển khai do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 417/VPHĐBCQG-PL một số công việc cần tiếp tục triển khai 2016


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/VPHĐBCQG-PL
V/v một s công việc cần tiếp tục triển khai

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình như sau:

- Tiếp nhận và hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với các địa phương không phải t chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/6/2016).

- Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biu Hội đồng nhân dân, y ban bầu cử ở từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử đ bảo đảm thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân. Mu Nghị quyết xác nhận tư cách đại biu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 08/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia (mẫu số 34/BCĐBHĐND và mẫu số 34A/BCĐBHĐND).

- Đồng thời với việc ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân, y ban bầu cử tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận đại biu Hội đồng nhân dân cho nhng người trúng cử. Mu Giấy chứng nhận đại biu Hội đồng nhân dân thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 128/HĐBCQG-PL ngày 08/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia (mẫu số 36/BCĐBHĐND).

Đ việc triển khai thực hiện ở các địa phương được thuận lợi, thống nhất, y ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có th tổ chức in tập trung mẫu Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân và chuyn cho các y ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn để điền thông tin, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đến từng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc chỉ đạo, hướng dẫn y ban bầu cử cấp huyện, y ban bầu cử cấp xã trên địa bàn tự t chức in ấn và cấp Giấy chứng nhận. Chất liệu, màu sắc, cách thể hiện font chữ, cỡ chữ, các họa tiết trang trí (nếu có) của Giấy chứng nhận do y ban bầu cử ở mỗi cấp chủ động quyết định nhưng phải bảo đảm yêu cầu trang trọng, thẩm mỹ và có đủ các thông tin cần thiết.

- Một số địa phương hỏi về việc phát hành Thẻ đại biểu Hội đồng nhân dân để đại biểu sử dụng trong quá trình hoạt động tại nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung này thuộc thm quyền hướng dẫn của y ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và sẽ được hướng dẫn cụ th trong thời gian tới.

- Việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu do y ban bầu cử, Ban bầu cử chuyn đến được thực hiện như sau:

+ y ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý nguyên trạng số phiếu bầu đã kim được các T bầu cử niêm phong, chuyn đến và đưa vào lưu trữ cấp xã theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

+ Các loại tài liệu khác do các y ban bầu cử, Ban bầu cử chuyển đến y ban nhân dân các cấp (theo hướng dẫn tại công văn số 358/VPHĐBCQG-PL ngày 18/5/2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia) phải được bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

+ Thời gian lưu trữ ít nhất là 05 năm đối với phiếu bầu cử và 10 năm đối với các tài liệu khác.

Trên đây là một số nội dung công việc cần lưu ý tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đ nghị y ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thông báo, hướng dẫn đến các t chức phụ trách bầu cử ở địa phương mình và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trư
ng các Tiểu ban của HĐBCQG (để b/c);
- Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN (để phối hợp);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp thực hiện);

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hp thc hiện);
- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.
e-pas:
36689

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 417/VPHĐBCQG-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu417/VPHĐBCQG-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 417/VPHĐBCQG-PL một số công việc cần tiếp tục triển khai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 417/VPHĐBCQG-PL một số công việc cần tiếp tục triển khai 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu417/VPHĐBCQG-PL
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 417/VPHĐBCQG-PL một số công việc cần tiếp tục triển khai 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 417/VPHĐBCQG-PL một số công việc cần tiếp tục triển khai 2016

           • 03/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực