Công văn 4180/BGDĐT-GDTC

Công văn 4180/BGDĐT-GDTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4180/BGDĐT-GDTC 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng chống tai nạn đuối nước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/BGDĐT-GDTC
V/v báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, nghỉ lễ. Để khắc phục, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, việc triển khai phòng, tránh tai nạn đuối nước, trong đó các mô hình dạy bơi cho học sinh đã và đang được tổ chức hiệu quả ở nhiều địa phương, nhà trường trên cả nước. Đây là dấu hiệu tích cực, khả quan trong chiến dịch đẩy lùi tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong thời gian tới.

Để khảo sát, đánh giá tình hình kết quả triển khai, các điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương, nhà trường nhằm giúp công tác quản lý, chỉ đạo phòng, tránh tai nạn đuối nước và dạy bơi cho học sinh đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình triển khai Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, tránh tai nạn đuối nước.

2. Thống kê số liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc phổ cập bơi, tình hình tai nạn đuối nước đối với học sinh (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

3. Thuận lợi, khó khăn.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2018, qua (Vụ Giáo dục thể chất), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. E.mail: pvtinh@moet.gov.vn/ pvtinh@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Ngũ Duy Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4180/BGDĐT-GDTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4180/BGDĐT-GDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2017
Ngày hiệu lực11/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4180/BGDĐT-GDTC

Lược đồ Công văn 4180/BGDĐT-GDTC 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng chống tai nạn đuối nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4180/BGDĐT-GDTC 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng chống tai nạn đuối nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4180/BGDĐT-GDTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành11/09/2017
        Ngày hiệu lực11/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4180/BGDĐT-GDTC 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng chống tai nạn đuối nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4180/BGDĐT-GDTC 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng chống tai nạn đuối nước

           • 11/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực